Как да подадете годишните си финансови отчети

Агенция по вписванията ще работи с удължено работно време

Агенция по вписванията ще работи с удължено работно време предвид изтичащия краен срок за подаване на заявления за обявяване на годишни финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Офисите на Агенцията по вписванията в страната, където се подават заявления за обявяване на ГФО, ще работят от 08:00 до 18:30 ч в периода 23 – 30.09.2020 г.  По този начин институцията цели да улесни потребителите. През настоящата година, заради епидемиологичната ситуация в страната, законовият срок за подаване на заявленията беше удължен с три месеца.

Агенцията по вписванията напомня, че освен на гише, документите могат да се подават и онлайн на единния портал, обединяващ Имотен и Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ – https://portal.registryagency.bg/. Таксата за подаване на заявления по електронен път е с 50% по-ниска от тази на гише.

До момента в Агенцията по вписванията са постъпили 181 322 заявления за обявяване на годишни финансови отчети. От тях около 77% са подадени по електронен път, а останалата част – на гише. На база подадените заявления от миналата година се очаква в следващите дни да бъдат внесени близо 150 000 заявления.

Агенцията по вписванията припомня, че с нормативни промени се въвеждат облекчени изисквания при подаване на годишни финансови отчети (ГФО) и годишни доклади за дейността за малки, средни и микро предприятия.

istock

Според промените, отпада необходимостта да се представят документи, доказващи приемането на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността (покани за свикване на общи събрания, протоколи от проведени общи събрания, доказателства за получаване на поканите и пр.).

Обстоятелството, че ГФО са приети от съответния компетентен орган,  се доказва с представяне на декларация по образец (декларация по чл.62а, ал.2, т.2 от Наредба N1 от 14 февруари 2007 г.) от законния представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел.

Източник: pariteni.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.