310 четения

Със соларни панели и газови котли ще топлят закрития плувен басейн в Павликени

Годишните икономии ще са за близо 100 хил.лв., инвестицията ще се изплати за 4 г.

В ПАВЛИКЕНИ ЩЕ ТОПЛЯТ ЗАКРИТИЯ ГРАДСКИ ПЛУВЕН БАСЕЙН СЪС СОЛАРНИ ПАНЕЛИ И ГАЗОВИ КОТЛИ, а годишната икономия на енергия ще е за близо 100 хил. лв. Съоръжението бе изградено през 2015 г. като част от мащабен проект на Общината за направата на нови спортни обекти и в него ходят да плуват желаещи от цялата област. Основният му недостатък обаче бе големият разходи за енергия. В съоръжението няма изградени възобновяем енергиен източник, който да подпомага основните и да намалят потреблението на електрическа енергия, а загряването и поддържането с определена температура на голямото количество водна маса консумира около 700 мегават часа ток годишно. С въвеждането на тези мерки се очаква намаление на консумацията на енергия до 394,738 MWh/годишно, както и намаляване на разходите за енергия с 97 720 лв./годишно. Ще намалеят и емисиите на парникови газове с 363,4 tCO2/годишно. Стойността на техническия инвестиционен проект е 419 648 лв. с ДДС; За да извърши инвестицията Община Павликени планира да изтегли кредит в размер 432 000 лв. от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД.

НОВИЯТ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ПРЕДВИЖДА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМ ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК , КОЙТО ВКЛЮЧВА СИСТЕМА ОТ 90 СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА, КАКТО И МОНТИРАНЕ НА 3 ГАЗОВИ КОТЛИ за отопление и за подгряване на водата от слънчевите колектори. Предвиден е монтаж на 3. термогравитационни отоплителни съдове с обем по 2200 литра и вградена соларна серпентина. С изпълнението на проекта най-големите консуматори на електроенергия в сградата ще се заменят с такива, използващи слънчева енергия и/или природен газ. Съществуващите системи, работещи на електрическа енергия, се запазват като резервиращи. В помещенията) ще се монтират радиатори, подгрявани от новата отоплителна инсталация. За подобряване на микроклимата и отоплението се предвижда инсталиране на 8 термопомпени обезвлажнители, които ще облекчат работата на вентилационната инсталация за проветряване и обезвлажняване на помещението на басейна. Цялата система е снабдена с необходимата автоматика, осигуряваща правилно функциониране и контрол. На 24 септември граждани присъстваха и изказаха становища по време на общественото обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит за осигуряване на финансиране на изпълнението на проекта. Те подробно се запознаха с концепцията и ползите от нея. Срокът за погасяване на кредита ще бъде 8 години с гратисен период една година. Максималният лихвен процент по него ще е 3% – определя се от УС на ФЛАГ за всеки заем на база кредитния рейтинг на общината. ФЛАГ е избран като финансираща институция заради силния държавен ангажимент. Финансовият ресурс на ФЛАГ включва целеви бюджетни средства и заемен капитал от международни финансови институции. Общините имат възможност да се обръщат към Фонда за кредитиране за изпълнение на проекти при опростено обезпечение.

С. НАЙДЕНОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *