1486 четения

Къде ще спира токът

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и Горна Оряховица уведомява своите клиенти, че:


29 октомври

В периода 29.10.2020 – 30.10.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: общ. Горна Оряховица, с. Крушето – източната част.


30 октомври

На 30.10.2020 г., от 08:30 ч. до 09:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: ул. „Поп Харитон“ №2.


2 ноември

На 02.11.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Велико Търново: С. Пушево.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:05 ч. и от 16:25 ч. до 16:30 ч. в районите на Велико Търново: с. Балван, с. Ново село, ТП „Мелница“ –с. Балван, МТП „Глобул“ – с. Ново село, МТП“ Виваком“ – с. Ново село и МТП „Биолик“с. Ново село, с. Момин Сбор, с. Ветренци, ТП 0тдих Ветренци. МТП Дърводелски цех. Момин Сбор.

В периода 02.11.2020 – 06.11.2020 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: община Павликени и община В. Търново: на територията на с. Дъскот – ТП 1; с .Дичин – ТП 4; гр. Бяла Черква – ТП Сейковски трап; с. Русаля – ТП 2.

В периода 02.11.2020 – 06.11.2020 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Павликени и Община Полски Тръмбеш: на територията на с. Горна Липница, с. Патреш и с. Обединение. 

В периода 02.11.2020 – 06.11.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: общ. Горна Оряховица, с. Крушето – източната част.

В периода 02.11.2020 – 06.11.2020 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Свищов: различни части на село Драгомирово, различни части на село Българско Сливово и различни части на село Морава.


3 ноември

На 03.11.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Велико Търново: село Ново Село, МТП „Глобул“ Ново село, МТП „Виваком“ Ново село, МТП „Биолик“ Ново село.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:05 ч. и от 16:25 ч. до 16:30 ч. в районите на община Велико Търново: Част от с. Балван, Mелница – с. Балван, МТП ВИК Ново Село.


4 ноември

На 04.11.2020 г., от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Павликени в районите на: с. Росица в района на ТП №1, ФВЦ „Т-Солар“, ПС ВиК Вишовград, ПС ВиК Винпром, МТП Хартиени опаковки, МТП Бабин вир, ВЕЦ Росица 2, МТП Енерго гр. Павликени – Бензиностанция „Тоти ОИЛ“, МТП Вила ДАП и всички абонати захранващи се от ВЕЛ „Вапцаров“.

На 04.11.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Велико Търново с. Райковци, с. Цеперани, с. Клъшка река, с. Сеймени, с. Вилари, Пирамиди, Бижевци, Миш.хан, Предела, хижа Химик и Грамадлива, Бижевци.

На 04.11.2020 г., от 09:00 ч. до 11:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Лясковец и община Стражица – с. Джулюница, с. Козаревец, с. Добри дял, МТП ТМСИ – с. Козаревец, МТП Язовира, ТП 3 Помпена станция гр. Лясковец, МТП Пилишари – гр. Лясковец и с. Бряговица, община Горна Оряховица – гр .Д. Оряховица, Пречиствателна станция, Баластерна, фирма „Геран“ и фирма „ЗИЕ“. 

На 04.11.2020 г., от 13:30 ч. до 14:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Горна Оряховица: Улици: ул. „Козлодуй“ №32 до №78 и от №19 до №41, ул. “ Въстаническа“ №16 до №20; ул. „Никола Петров“ №2 до №36 и от №1 до №45, ул. „Юмрукчал“, ул. „Л. Каравелов“ №18 до №26 и от №29 до №35, ул. „Добри Чинтулов“ №2 до №28 и от №7 до №21, ул.“ Балатон“ №1 до №13, ул. „Ангел Кънчев“ №30 до №42 и от №19 до №25; ул. “ Младост“, СОУ „Г. Измерлиев“ ТМТ „Васил Левски“, ПГЕЕ М. В. Ломоносов, Фирми: ЕООД „Евита ВМ“, ЕТ „СЕВИ“ ,ООД „Астрея 91″,ЕТ „Мартинели 2000″, „ТИМ ООД“, „ЕУРАТЕК АУТО“ ООД, ЕТ „Теди“.

На 04.11.2020 г., от 09:00 ч. до 11:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Лясковец и община Стражица – с. Джулюница, с. Козаревец, с. Добри дял, МТП ТМСИ – с. Козаревец, МТП Язовира, ТП 3 Помпена станция гр. Лясковец, МТП Пилишари – гр. Лясковец и с. Бряговица. община Горна Оряховица – гр. Д. Оряховица, Пречиствателна станция, Баластерна, фирма „Геран“ и фирма „ЗИЕ“. 


5 ноември

На 05.11.2020 г., от 08:30 ч. до 08:45 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Стражица: кв. ЖП Гара и ЖП Гара, улици Д. Узунов, М. Друмев, банки „ДСК“, МВР в гр. Стражица. Фирми „Пименс“, „Хлебозавод“ Стражица, БКС Стражица, ЕТ „Мони“, „Велпапе“, метални конструкции и абонатите захранващи се от МТП Бензиностанция ДАП и ТП ТПК.


6 ноември

На 06.11.2020 г., от 08:30 ч. до 14:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Павликени, МТП Вилна зона – Бяла Черква. 
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:30 ч. и от 13:30 ч. до 14:30 ч. в районите на община Павликени и община В. Търново в районите на: с. Вишовград, с. Емен, МТП Помощно стопанство, МТП Бента, Каменна кариера с. Вишовград, МТП Вилна зона – Бяла черква, МТП Помощно стопанство, ЗПС Минстрой, МТТ МТЕЛ – Вишовград и всички абонати захранващи се от ВЕЛ „Вишовград“.

На 06.11.2020 г., от 10:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Свищов: село Ореш, обекти намиращи се западно от град Свищов по пътя за Ореш /вили Т. Ценков, Профилакториум/.

На 06.11.2020 г., от 16:30 ч. до 16:45 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Стражица: кв. ЖП Гара и ЖП Гара, улици Д. Узунов, М.Друмев, банки „ДСК“, МВР в гр. Стражица. Фирми „Пименс“, „Хлебозавод“ Стражица, БКС Стражица, ЕТ „Мони“, „Велпапе“, метални конструкции и абонатите захранващи се от МТП Бензиностанция ДАП и ТП ТПК.


9 ноември

В периода 09.11.2020 – 13.11.2020 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Павликени и Община Полски Тръмбеш: на територията на с. Горна Липница, с. Патреш. 

В периода 09.11.2020 – 13.11.2020 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Свищов: различни части на село Овча Могила, различни части на село Българско Сливово и различни части на село Морава.


10 ноември

На 10.11.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Полски Тръмбеш – под ж.п. линията.

На 10.11.2020 г., от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: Индустриална зона следните фирми (ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ ЕООД, ЕТ ПРОЛЕТ – ЙОРДАН ЙОРДАНОВ, ШАРКОВ ИНКОМ ООД, ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ, ОЛИМПИК АД, ТАГ-СИСТЕМ ООД, ЕТ ПОЕЗИЯ-МИТКО ТОНЧЕВ, ЛЪКИ СТАР-08 ЕООД, РУ СЕВ. ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН ПЛЕВЕН БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД, МИТРОПОЛИЯ ВЕЛИКОТЪРНОВСКА СВЕТА ).
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:10 ч. и от 11:40 ч. до 11:50 ч. в районите на Военен университет – 2-ри район, района около гробищата, Автосервиз „АВТО“ и ул. „Охрид“ №1,3, ул. „Ален Мак“ от №2 до №6, №3 и №5, ул. „Димитър Буйнозов“ 2-асансьор, ул. „Плиска“ №2,4, ул. „Гео Милев“, ул. „Алеко Константинов“, ул. „П. Яворов“ от №28 до края и от №35 до края, ул. „Краков“ №4, №6, ул. 4 България“ №33, 35,  ул.  „Освобождение“ №104 до №130 и от№65 до №73, ул. „Беляковско шосе“, „Олимпик бутилки“, Бетонов възел БКС, Комплекс магазини „Пени Маркет“, „Беляковско ш осе“ №18, ВИК Йовковци-ул. П. Яворов №30, Помпена станция ВИК-Белеляковско шосе“, Бензиностанция „Петрол“ – Беляковско шосе, Строителна борса „Шарков“, Арматурен двор, Фирма „Титан’, радио „Фаворит“, ЗК „Булстрад“, офиси „Стима“, гробищен парк – Велико Търново, гаражи на Виваком – ул. „Беляковско шосе“, бул. „България“ №70.

На 10.11.2020 г., от 15:00 ч. до 15:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Полски Тръмбеш: c. Куцина, с. Петко Каравелово и с. Раданово – югозападната част на селото.

На 10.11.2020 г., от 15:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Горна Оряховица Селища: с. Поликраище, североизточната част на с. Първомайци Фирми: птицекланница „ММ-М. Христов“ с. Първомайци, Регионален исторически музей с. Никюп, ПГСС „Боруш“ с. Крушето, ДП „НКЖИ Поделение СТ“ (спирка Акация), „Грейн комерс“ ЕООД, „Планета 98“ ООД, ППК „Росица“ (кравеферма), „Агростил-2009″ ООД, помпена станция на „Консорциум Агробизнес“ АД, резервно захранване на „Консорциум Агробизнес“ АД (ВС Пуйкозавод), „Катани“ ООД, „Си Ди–Транстрейд“ ЕООД, Томо Начев Вълев (Ферма щрауси), ЕТ „Сайманс-АТанас Симеонов“, „Данито комерс“ ЕООД, „Балкан“ ООД, „Брамас 96“ АД, ЗП „Румен Тодоранов“, ЕТ „КВН – Колю Николов“, „Съни 2001“ ЕООД.


11 ноември

На 11.11.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Полски Тръмбеш в районите на: c. Павел, с. Страхилово, KТП „GLOBUL“ Страхилово, с. Каранци, МТП „Крушака“ гр. Полски Тръмбеш и ТП „Винпром“ гр. Полски Тръмбеш. 


12 ноември

На 12.11.2020 г., от 09:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Павликени : Гр. Бяла Черква ул. „Даскал Атанас“ – в района на ТП 11.


13 ноември

На 13.11.2020 г., от 11:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: КАТ, Паспортна служба – Велико Търново, ул. „Димитър Буйнозов“ №2,4, ул. „Слънце“ и „Беляковско шосе“ – Автомивка, Комплекс „Слънчев ден“. 


Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!