РИОСВ не откри причина за измрялата риба в Златаришка река

ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ЯСНО КАКВО Е ПРИЧИНИЛО ИЗМИРАНЕТО НА ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО РИБА В ЗЛАТАРИШКА РЕКА. Становище по случая не можаха да дадат и компетентните органи в региона. В продължение на три дни във водоема се наблюдаваше мор на рибни екземпляри, а в понеделник експерти на РИОСВ Велико Търново и представител на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен, извършили проверка на мястото. Екоинспекторите не констатирали промишлено замърсяване, нито неблагоприятни показатели на водата.

Проверяващите направили оглед първоначално на река Еленска в района на млекопреработвателното предприятие, стопанисвано от „Би Си Си Хандел“ ООД, във възрожденското градче. Не е установено бяло оцветяване на водата, наличие на умряла риба и заустване на отпадъчна вода от мандрата в реката.

На около 800 м след млечното предприятие река Еленска се влива в Златаришка река, която надолу по течението преминава покрай ханче „Боаза“ и след около 7 км навлиза и преминава през Златарица. При каменния мост до автогарата са установени единични едри мъртви екземпляри. На 20 м по-надолу, под бента в реката, се наблюдава по-голямо количество умряла риба.

От представител на Регионална лаборатория – Велико Търново, към ИАОС на място са измерени показателите на водата в два пункта на Еленска – преди и след площадката на мандрата в Елена, и в два пункта на Златаришка – при ханче „Боаза“ и при бента до каменния мост в центъра на Златарица. Стойностите в четирите пункта са в рамките на нормалните и не показват химическо замърсяване в наблюдаваните участъци на двата водоема. Взета е водна проба от всеки пункт за изследване в лабораторни условия.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *