Спасителните разкопки по трасето на газопровода край Иванча приключиха

Над 40 монети и предмети отиват на национална изложба в столицата

 

Археологическото проучване край Иванча по трасето на газопровода „Балкански поток” приключи. То предвиждаше чрез спасителни археологически разкопки да се изследват и освободят за строителна дейност непроучени през 2019 г. части от обекта. По време на спасителното археологическо проучване през 2020 г. край Иванча се проучи площта с новорегистрирани структури, които се намират в западна посока спрямо досега известните граници на обекта. Около 40 монети и предмети отиват на национална изложба в столицата заедно с находки от всички проучвания по пътя на газопровода в страната.

В западния сектор разкопките обхващат площ от 2800 кв. м. Там са проучени 58 жилища, стопански помещения и пещи, като 12 от тях се отнасят към периода на Ранното средновековие (VIII – IX в.), а останалите принадлежат на Османския период (XVI – XVII в.). От периода на Ранното средновековие бяха изследвани вкопани жилища – землянки с отоплителни съоръжения каменни печки, домакински пещи и две ями за съхранение. От османския период (XVI – XVII в.) бяха проучени жилища, стопански помещения, ковачница и 31 ями. От същия период бяха проучени и три гроба на погребани по християнския ритуал, разказва научният ръководител на разкопките доц. д-р Деян Рабовянов от НАИМ при БАН. В екипа са били и гл. ас. д-р Стоян Михайлов и ас. Пламен Дойчев. Разкопките започнаха на 3 юли и приключиха на 1 август.

Разкопките по трасето на газопровода в Търновска област приключиха.

В сектор „Изток” за проучване са определени 27 работни квадрата с обща площ 675 кв. м. В рамките на сектора са изследвани мазилка на пещ и две ями от късната бронзова епоха, както и две структури от плътно разположени фрагменти от горяла глинена мазилка и керамични фрагменти – останки от жилища от бронзовата епоха.

По-голямата част от археологическите материали – метални предмети, медни и сребърни монети, бронзови пръстени, железни ключове, катинари, върхове на стрели, железни токи, ножове, скоби, гвоздеи и др. Предмети като керамични прешлени за вретено, керамични фрагменти и животински кости се отнасят към Османския период. От откритите керамични фрагменти се очаква да бъдат възстановени и цели съдове. Налице са и предмети и най-вече керамични фрагменти от периода на Първото българско царство с предварителна датировка в рамките на VIII – IX в. Заедно с тях, най-вече в Източния сектор, са открити и кремъчни пластини и керамични прешлени за вретено, а наред с тях и множество фрагменти от керамични съдове от същия период.

Резултатите от археологическите проучвания допълниха информацията от проведените през 2019 г. спасителни разкопки на същия обект край Иванча по трасето на газопровода „Балкански поток”. В резултат на проведените археологически разкопки се разкриха множество предмети, свързани със селище от Късносредновековния период (XVI – XVII в.). Наред с тях и множество структури от Ранната бронзова епоха, Късната бронзова епоха, Ранножелязната епоха, но основно от периода на Първото българско царство (втората половина на VIII – първата половина на X в.). Проучени са били и гробове от некропола на селището от Късносредновековния период.

Предвид липсата на изследвания на археологически обекти от Късносредновековния период на територията на Северна България проучването на едно селище с прилежащия му некропол от периода XVI – XVII в. даде значима научна информация за материалната култура, историята и начина на живот през периода на Османското владичество. Наличието на културен пласт, материали и останки от различни епохи превръща обекта в многопластов и увеличава научното му значение. С още по-голяма научна стойност са резултатите за селището от периода на Първото българско царство, което се явява едно от малкото изследвани в района на Централна Северна България. Наличието на керамика и материали от VIII – IX в. е особено важно предвид пълното отсъствие на изследвания за този ранен етап в региона и за цяла България.

„Всичко това позволява да се даде на Обект 57/5021 при с. Иванча висока научна стойност. Същевременно характерът на проучваните в него структури не предполага тяхното социализиране. В качеството ми на научен ръководител на проучването предлагам обектът в рамките на заложения сервитут да бъде освободен за работа по трасето на газопровода”, каза още доц. Рабовянов.

Н. ГЕОРГИЕВА

One thought on “Спасителните разкопки по трасето на газопровода край Иванча приключиха

  • 21.10.2020 в 18:11
    Permalink

    че покажете, поне по интересните от тях и;ли ще хоодим в стоолицата на излоожба… Първо те са местни и трябва да се оставят в Търново

    Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *