178 четения

Стартира подготовката на Плана за интегрирано развитие (ПИРО)

Стратегическият документ ще се изготвя с помощта на социалния антрополог Харалан Александров

 

Община Полски Тръмбеш започна практическата подготовка на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г. ПИРО представлява стратегически документ относно политиката за постигане на устойчиво интегрирано развитие на общината и града. Програмата за неговата реализация има оперативен характер и конкретизира начина, практическите мерки, инвестиционните дейности и проектните идеи за постигане целите на развитието.

Програмата за реализация на ПИРО се изработва за 7-годишен период за цялата общинска територия, като определя зоните за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини.

Община Полски Тръмбеш разработва ПИРО като важен стратегически документ в бъдещото развитие в различни сфери на обществения живот с експертната помощ на „Провида” ЕООД и екип от специалисти в различни области – Харалан Александров, социален антрополог и специалист по местно развитие, Ивайло Асенов, икономист и специалист по управление на европейски проекти, Владимир Джераси, експерт в областта на социалните дейности и здравеопазването, Иво Маев, политолог и медиен експерт.

При разработването на ПИРО ще се прилага интегриран подход за развитие, свързан с тясната координация на различните публични политики на базата на местните специфики. При този подход местните хора активно участват във вземането на решения за стратегията и избора на приоритети за развите на територията. Направленията, в които се организират работни срещи с представители на местната общност, са селско стопанство, преработка на земеделска и горска продукция; търговия и услуги; социални дейности и здравеопазване; култура и образование; инфраструктура и комуникации; екология и опазване на околната среда; младежта и спорта; туризъм.

ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Всеки един жител на община Полски Тръмбеш може да се включи със своята идея, предложение, коментар, мнение, препоръка, експертиза, дори мечта.

Анкетните карти и проектните фишове могат да бъдат намерени на интернет адрес http://piro.trambesh.eu/ или бутон на интернет страницата на Община Полски Тръмбеш https://www.trambesh.eu/. Всеки заинтересован може да подаде попълнена анкетна карта или идея за проект по следните начини: сканирани на имейл: [email protected]; на място или в специално подготвена кутия в Информационен център в сградата на Общинска администрация с адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. „Черно море“ N 4, етаж партер.

Мариана ГЕОРГИЕВА,

началник-отдел „Устройство на територията”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *