Премахват новите изисквания за касовите апарати

Фирмите ще декларират данъци до края на юни

Изискванията за касовите апарати за свързаност със системата на приходната агенция да отпаднат. Това ще стане като се отменят разпоредбите в конкретния член на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), засягащи изискванията за деклариране и използване на софтуера за управление на продажбите (СУПТО). Промяната в данъчното законодателство беше приета от Министерски съвет.

Причина за отмяната е големият обществен отзвук около въпросната Наредба Н-18 и множеството сигнали за  увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса, които тези изисквания създават, особено в условията на пандемията, поставила редица предизвикателства пред икономическите оператори.

След закона предстоят и промени в прословутата Наредба 18 за касовите апарати, в която трябва да бъдат коригирани и техническите изисквания към този софтуер, чието изпълнение се оказа много скъпо, прекалено сложно и дори невъзможно от страна на фирмите.

Чрез ЗДДС ще се измени и Законът за акцизите и данъчните складове. Идеята е да се намали административната тежест за лицензирани складодържатели без забавени плащания за акциз, при които има необходимост определеното и предоставено обезпечение за данъчния склад да бъде надвишено.

istock

В Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) също се правят редица изменения. Едно от тях е, че срокът за деклариране и внасяне на годишните данъци вече се измества на 30 юни, а началната дата ще е 1 март. Същото ще се отнася и за едноличните търговци и земеделските стопани.

Хазяите ще декларират своите доходи при по-строги правила, предвиждат измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Източник: паритени.бг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.