Повишиха защита на личните данни в БУЛСТАТ

Физическите лица със свободни професии и осигурителите с БУЛСТАТ от 9 знака

По-добра защита на личните данни на физическите лица, регистрирани по БУЛСТАТ въведоха депутати с одобрените на второ четене промени в закона, уреждащ работата на този регистър.

Новите текстове са продиктувани от необходимостта от уеднаквяване с европейските изисквания.

В момента кодът по БУЛСТАТ на физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ), които представляват лични данни по смисъла на Общия регламент.

Промените преобразуват кода на 9-значен, като въз основа на направено предварително проучване от Агенцията по вписванията се предвижда преминаването от регистрация по код, съвпадащ с ЕГН, към регистрация по друг ЕИК номер да стане автоматизирано в рамките на преходен период от четиринадесет месеца.

Източник: паритени.бг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *