Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

ЕК предложи директива за минимална заплата в ЕС

Тя не задължава държавите членки да въвеждат такива, нито определя обща минимална заплата

Европейската комисия предлага директива, с която да се гарантира подходяща минимална заплата в ЕС.

Изпълнителният заместник-председател на ЕК Валдис Домбровскис подчерта, че предложената рамка зачита изцяло националните традиции и свободата на социалните партньори: „Минималните заплати варират широко в рамките на ЕС. В България тя е около 312 евро, докато в Люксембург тя е 2142 евро. Като се има предвид стандарта на живот, разликата пак остава в съотношение 1 към 3.

Инициативата категорично не цели да направи тези нива еднакви. Днешното предложение има за цел да гарантира, че работниците в ЕС са защитени с минимална работна заплата, така че да печелят достойно, в която и част да живеят“.

Според Комисията по този начин ще се гарантира, че работниците в съюза са защитени с „адекватни минимални заплати, позволяващи достоен живот, където и да работят“, заяви той.

Когато се определят на подходящи нива, минималните заплати не само имат положително социално въздействие, но и носят по-широки икономически ползи, тъй като намаляват неравенството в заплатите, помагат за поддържане на вътрешното търсене и засилват стимулите за работа, се казва в съобщението до медиите.

istock

Адекватните минимални заплати също могат да помогнат за намаляване на разликата в заплащането между половете, тъй като повече жени, отколкото мъже, получават минимално възнаграждение. Предложението също така помага да се защитят работодателите, които плащат достойни заплати на работниците, като гарантира лоялна конкуренция, пише още в мотивите към директивата.

Настоящата криза засегна особено сектори с по-висок дял на работниците с ниски заплати, като почистване, търговия на дребно, здравеопазване и дългосрочни грижи. Осигуряването на достоен живот на работниците и намаляването на бедността при работа е не само важно по време на кризата, но и от съществено значение за устойчивото и приобщаващо икономическо възстановяване, смята ЕК.

„Днешното предложение за адекватни минимални заплати е важен сигнал, че и в кризисни времена достойнството на труда трябва да бъде свещено. Видяхме, че за твърде много хора работата вече не се отплаща. Работниците трябва да имат достъп до адекватни минимални заплати и достоен жизнен стандарт. Това, което предлагаме днес, е рамка за минимални заплати при пълно зачитане на националните традиции и свободата на социалните партньори.

Подобряването на условията на труд и живот не само ще защити нашите работници, но и работодателите, които плащат достойни заплати, и ще създаде основата за справедливо, приобщаващо и устойчиво възстановяване“, коментира и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Във всички държави членки на ЕС съществуват минимални заплати. 21 държави имат законово установени минимални работни заплати, а в 6 държави членки (Дания, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция) защитата на минималната работна заплата се осигурява изключително от колективни трудови договори. И все пак в повечето държави членки работниците са засегнати от недостатъчна адекватност и/или пропуски в покритието на защитата на минималната заплата, се посочва в документа.

istock

Тя не задължава държавите членки да въвеждат минимални законови заплати, нито определя обща минимална работна заплата, пише в мотивите.
Страните с високо покритие на колективното договаряне са склонни да имат по-нисък дял на работниците с ниски заплати, по-ниско неравенство в заплатите и по-високи минимални заплати. Следователно предложението на Комисията има за цел да насърчи колективното договаряне във всички държави членки.

Страните със законоустановена минимална работна заплата трябва да въведат условията минималните работни заплати да бъдат определени на адекватни нива. Тези условия включват ясни и стабилни критерии за определяне на минималната работна заплата, индикативни референтни стойности за насочване на оценката на адекватността и редовни и навременни актуализации на минималните работни заплати.

istock

От тези държави членки се изисква също така да гарантират пропорционалното и обосновано използване на вариации и отчисления на минималната работна заплата и ефективното участие на социалните партньори в установяването и актуализирането на минималната работна заплата.
Източник: паритени.бг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *