Образование

ВТУ работи по мащабен обучителен проект в социалната сфера

ПО МАЩАБЕН СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ РАБОТИ ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“. Основният двигател е екипът на катедра „Организация и методология на социалните дейности“ към Стопанския факултет. Още седем европейски институции са партньори на Великотърновския университет в реализацията на проекта „Овластяване на работещите в социалната сфера в малките населени места – EPSWRA“. Финансирането е от програма „Еразъм+“.

От началото на проекта са осъществени мобилности в чужбина с цел обучение на 60 социални работници, една международна конференция, европейско изследователско проучване сред 350 работещи в социалната сфера за професионалните рискове и потребности, създаден е международен професионален блог за споделяне на опит, идеи и подкрепа.

От месец март 2020 г. партньорите осъществяват голяма част от дейностите по проекта онлайн, а където е възможно и с физическо присъствие. Дейностите по проекта са приспособени към променените обстоятелства, за да се гарантира постигането на предварително заложените и очаквани резултати. Предстоят множество активности през оставащите шест месеца от проекта, част от които бяха отложени във времето заради усложнената обстановка в целия свят.

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ като партньор по проекта ще организира едноседмичен онлайн международен семинар на социални работници от седем държави и двудневна международна научно-практическа конференция в периода 1-5 декември, както и на информационни семинари и фокус групи в 12 малки населени места с представители на местната власт, социални институции и общността.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *