Има 9 типа интелигентност. Проверете коя притежавате

Често разглеждаме интелигентността като едно-единствено цяло. Мислим си, че учените и академиците са „интелигентни“ хора. Ако обаче ги поставим в банка, те няма да имат никаква представа как да се държат с клиентите.

А какво да кажем за погрешните схващания, свързани с хората в „не чак толкова интелигентните“ работи като сервиране или телемаркетинг? Дайте им празен лист хартия и ги накарайте да ви нарисуват шедьовър с молив.

Идеята е, че представата ни за интелигентността често е погрешна. Всичко, което изглежда извън нашия досег, автоматично се определя като интелигентно. Всъщност обаче според психолога Хауърд Гарднър всеки от нас е благословен с множество типове интелигентност.

Съществуват най-общо казано 9 типа.

Лингвистична – умението да откривате подходящата дума, за да изразите това, което искате.

Логико-математическа – умението да боравите добре с числа, имате абстрактно мислене, точен и аналитичен ум.

Музикална – лесно запомняте мелодии и можете да ги възпроизведете. Възприемате ритъма. За вас е важно не само какво сте казали, но и с каква интонация.

Телесно-кинетична – умението да използвате тялото си за самоизразяване. Да предавате емоции и чувства чрез движения. Хората с такава интелигентност имат бързи реакции, боравят добре с различни предмети и инструменти. Сръчни са.

Визуално-пространствена – умението да възприемате света визуално, да анализирате тази информация и да се трансформира пространствено. Имате усет за цветовете, формите, линиите и отношенията между обектите.

Междуличностна – способността за комуникация, т.е. обмяната на информация с другите хора по вербален и невербален начин, чрез езика на жестовете, музиката и речта.

Вътреличностна – умението да разбирате себе си, това, което чувствате и което искате. Високо ниво на самоконтрол, саморазбиране и самооценка.

Натуралистична – умението да разбирате природата и да долавяте закономерности; да се ориентирате сред много живи организми, също така сте чувствителни и внимателни, интересувате се от определени характеристики на обкръжаващия ви свят.

Екзистенциална – това е способността и склонността да се формулират въпроси за смисъла на живота, смъртта, съществуването на Бог.

Идеята за 9-те типа интелигентност е заложена в книгата на Гарднър Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. Тя е отличен инструмент, посредством който можете да разпознаете както своите силни страни, така и слабите (и евентуално да ги подобрите).

Източник: обекти.бг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.