831 четения

Съд възпря колекторска фирма да прибере солидна сума

Болен мъж изтеглил 750 лв. заем и върнал 590 лв., но му искат над 1600 лв. за просрочия и такси

 

РАЙОННИЯТ СЪД ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОСУЕТИ ВЪЗМОЖНОСТТА КОЛЕКТОРСКА ФИРМА да докара до просешка тояга болен мъж. Човекът изтеглил заем от 750 лева преди пет години. Междувременно върнал около 590 лева, когато събирачите на дългове го погнали с всевъзможни такси. Сега му искат над 1600 лева за просрочия и неустойки. Въпросната фирма за събиране на дългове дала човека на съд, но първата съдебна инстанция е отхвърлила напълно претенциите и се е произнесла в полза на потърпевшия.

Дружеството отпуснало 750 лева кредит в брой. С подписване на договора страните постигнали съгласие договорната лихва по кредита за срока на договора да бъде 147.94 лева, която наред с главницата да бъде върната на 60 броя равни седмични погасителни вноски, всяка в размер на 14.97 лева – първата, платима на 26.12.2015 г. и последната с падеж 11.02.2017 г. Кредитодателят се задължил да предоставя на кредитополучателя допълнителна услуга по негово желание, изразяваща се в доставка на заемната сума по местоживеенето му и седмично събиране на вноските по кредита по местоживеенето му.

ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ ЗАДЪЛЖИЛ ДА ЗАПЛАТИ МЪЖЪТ, СА 191.92 ЛЕВА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТА ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, а за събиране на погасителните вноски е в размер на 447.81 лева, разделена 60 равни вноски в размер на 7.46 лева. Фирмата за събиране на вземания твърди, че кредитополучателят не е издължил изцяло заема, като погасената до момента сума е 590 лева, които представляват, освен главница и лихви, и такси за осигуряване на заема по местоживеене и за събиране на вноските от вкъщи.

За вземания от 1120 лева имало заповед за изпълнение през м. г., след като вземането било прехвърлено с договор за цесия на колекторска фирма. Болният търновец бил принуден да подпише договор да върне и уговорена договорна възнаградителна лихва в размер на 147 лв. или общо сумата в размер на 897 лв. Това трябвало да стане също на 60 равни вноски, всяка от които в размер на 14 лева, но успял да изпълни 590 лева, за което не е спорил в делото и платил това, което още дължи още в хода му. Заради това и съдът е отхвърлил иска на колекторската фирма за останалите огромни начислени такси и просрочия, изчислени на близо 1600 лева.

Съдебният състав е констатирал още, че вземанията за такса „Оценка на досие“, както и за такса „Кредит у дома“ се основават на неравноправни клаузи, които противоречат на закона и добрите нрави.

 

Нели СУКОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *