130 четения

„Аглика Трейд” събори решение на ТД „Север Морска“ за допълнително обмитяване на стока от Китай

Търновската фирма за хавлиени изделия „Аглика Трейд“ събори в съда решение на митническите власти за ново обмитяване на евтина стока от Китай с над 100 000 лв. Директорът на ТД „Северна Морска“ издал заповед за нова митническа стойност през юни т. г. за вноса от март в размер на 95 007 лв., като са коригирани и части от митническата декларация и са определени публични вземания за досъбиране за мито в размер на 3649лв. и ДДС в размер на 9853лв. Обмитеното с новите суми дружество започва дело за събаряне на въпросната заповед. Юристите на фирмата твърдят, че липсват доказателства за съмнение относно декларираната стойност на стоката и става дума за неправилно определяне на новата митническа стойност.

На 19.03.2020 г. „Аглика Трейд”от Велико Търново декларира внос на 20 520 кг плат от 100% полиестерни нишки от Китай. От митническите органи е извършено сравнение между декларираната стойност от 2,41 лв./кг и справедливата цена за Европейския съюз от 8,90 лв./кг и въз основа на установената съществена разлика в цените е прието, че следва да бъде изискано предоставяне на обезпечение. С писмо фирмата вносител е уведомена, че в определен 3-дневен срок трябва да учреди обезпечение от 39 438 лв. и произтичащите последствия от неизпълнението на това задължение. На 25.03.2020 г. обезпечението е представено. Извършена е проверка на декларираната стока и са взети два броя мостри, като в резултат на изготвената експертиза е установено съответствие с декларираната тарифна позиция.

Изискани са и документи за допълнителна проверка, които дружеството представя. Митническите органи обаче изразяват съмнение относно декларираната цена, тъй като тя е по-ниска от посочената справедлива цена в рамките на ЕС. За определяне на нова стойност митническият орган приема декларация от 27.02.2020 г., в която цената на стоката е 4,63 лв./кг. Въз основа на тези данни са извършени корекции в митническата декларация и са определени допълнителни митни сборове за внасяне в размер на 108 509 лв. с ДДС, което решение „Аглика Трейд“ обжалва.

Административният съд в решението си в полза на фирмата посочва, че съмненията на митническите органи относно декларираната стойност на стоката не са подкрепени с каквито и да е доказателства. Заради това заповедта на директора на ТД „Северна Морска“ е отменена като незаконосъбразна и митницата е осъдена да плати на търновската фирма 1478 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване във Върховния административен съд.

Нели СУКОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *