49 четения

Коефициентът на безработица е бил 4.8 на сто през третото тримесечие на 2020 г.

През третото тримесечие на 2020 г. броят на безработните е 160.4 хил., от които 95.4 хил. (59.5 на сто) са мъже и 65.0 хил. (40.5 на сто) – жени, съобщи Националният статистически институт.
Коефициентът на безработица е 4.8 на сто, съответно 5.3 на сто за мъжете и 4.2 на сто за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица се увеличава с 1.1 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е съответно с 1.5 и 0.8 процентни пункта.
От всички безработни 18.5 на сто са с висше образование, 46.9 на сто – със средно, и 34.6 на сто – с основно или по-ниско образование. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. е по-висок делът на безработните с висше образование (с 3.7 процентни пункта) и на тези със средно образование (с 2.2 процентни пункта) за сметка на дела на безработните с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2.8 на сто за висше образование, 4.1 на сто за средно образование и 13 на сто за основно и по-ниско образование.
Ръстът в безработицата между третото тримесечие на 2019 г. и третото тримесечие на 2020 г. се дължи на увеличения брой на безработните с продължителност на безработицата до една година. През посочения период той се увеличава с 41.6 хил. и достига 88.6 хил. – повече от половината от общия брой на безработните. Продължително безработни (от една или повече години) са 71.7 хил., или 44.7 на сто от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица намалява с 0.1 процентни пункта до 2.2 на сто (2.4 на сто за мъжете и 1.9 на сто за жените).
От общия брой на безработните 31.1 хил., или 19.4 на сто, търсят първа работа.
През третото тримесечие на 2020 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 8.3 на сто, като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. е по-висок с 2.2 процентни пункта. При мъжете и жените коефициентът на безработица (15 – 29 навършени години) се увеличава почти еднакво, като достига съответно 9.1 и 7.1 на сто.
През третото тримесечие на 2020 г. икономически неактивните хора (хора извън работната сила) на възраст 15 – 64 навършени години са 1 182.7 хил., от които 496.0 хил. (41.9 на сто) мъже и 686.7 хил. (58.1 на сто) жени. Делът на икономически неактивните от населението в тази възрастова група е 26.8 на сто, съответно 22.2 на сто от мъжете и 31.5 на сто от жените.

Източник: БТА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *