119 четения

Предстои встъпителна пресконференция по проект „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица”

Община Горна Оряховица организира встъпителна пресконференция за представяне на проект BG16RFOP001-1.027-0008-C01 „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица”.  Публичното събитие ще се проведе на 02.12.2020 г. от 11.00 часа в Прес Клуб на БТА – град Велико Търново. На пресконференцията ще бъде представена информация за проекта. Проект „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица” е финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“  по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Административният договор за изпълнение на проекта е сключен на 09.07.2020 г.между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Горна Оряховица, в качеството й на Бенефициент.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *