Община Павликени осигури таблети, компютри и принтери за учениците в центровете за настаняване от семеен тип

Община Павликени осигури техническо оборудване на центровете за настаняване семеен тип в Павликени, което е необходимо на учениците за оптимално протичане на дистанционното обучение, наложено от въведените противоепидемологични мерки. За всеки Център за настаняване от семеен тип са предоставени настолни компютри, преносими компютри, принтерни устройства и рутери, а всеки ученик получи таблет.

Социалния си ангажимент Общината успя да осъществи чрез спечелен проект по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас по реда на чл.27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е на стойност 12 499,90 лв., а доставката на новата техника се осъществи от „А1 България“ ЕАД.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.