У нас

Повече от половината българи няма да се ваксинират срещу Ковид 19

Две трети са категорични, че ваксинирането трябва да е доброволно

Повече от половината българи няма да се ваксинират срещу Ковид 19. Това показва проучване на Институт „РЕГО“. Ваксина ще си поставят  28,8%,  14,7% се колебаят дали да се ваксинират, а 0,2% са на мнение, че Ковид 19 не съществува. 

Високият дял на респондентите, които не искат да се ваксинират е в разрез с дългогодишната и устойчива култура на ваксиниране в България.
Имунизационният календар у нас е дори по-добре приложим и пълен в сравнение с този в някои от развитите страни.  Следователно ваксинирането конкретно срещу Ковид 19 е извадено пред скоби и има своя уникална специфика в контекста на Ковид кризата и съвременните комуникации.

Високият дял на отказите вероятно е вследствие на грешки на комуникационно ниво по отношение на ваксинирането и ваксините, и в липсата на доверие в системата (на публична комуникация, на властта, на ваксините, които се разработват), обясняват авторите на изследването Демократичните общества се базират на доверие и дефицитът му по въпроса за ваксинирането у нас ще направи борбата с вируса много трудна и тромава. Ако не се смени тази тенденция ваксинирането няма да може да постигне целите си, а именно да се ограничи и спре разпространението на заразата, допълват те.

РЕГО
Мнението на изследваните лица изглежда повече от консолидирано по отношение на въпроса „Доброволно или задължително за всички трябва да бъде ваксинирането срещу Ковид 19?“.  Повече от две трети от интервюираните (87,4%) са категорични, че ваксинирането трябва да бъде доброволно. На противоположното мнение, че трябва да бъде задължително са едва 6,4%.

Не могат да преценят коя от двете възможности е по-добра 5,1% от респондентите, а 1,1% от тях считат, че Ковид 19 не съществува.  Очевидно е, че промени по отношение на този въпрос в българската политика биха били непопулярни и неприемливи за огромното мнозинство граждани. Характерът на ваксинирането в обозримо бъдеще у нас ще е доброволен.

На въпроса „Намирате ли необходимата Ви информация за ваксинирането срещу Ковид 19?“, по-голямата част от респондентите отговарят, че намират цялата им необходимата информация за ваксинирането срещу Ковид 19 – 37,6%, сравнително по-малко са тези, които откриват само част от информацията – 13,1%, а 28,4% въобще не я намират. Не са търсили информация за ваксинирането или въобще не се интересуват от подобна информация съответно 16,1% и 4,8% от интервюираните лица.

 

РЕГО
Тези данни разкриват известен проблем с достъпа до информация за ваксинирането срещу коронавируса. Въпреки морето от информации, което залива денонощно българското обществото по темата за ваксините и ваксинирането, е налице липса на единни и авторитетни информационни източници.

В случая можем да говорим за комуникационна дисперсия. Ясно е, че има нужда от спокойно, научно обосновано, авторитетно лидерство, което да събира и дава информация с цел внасяне на повече яснота по въпросите за ваксините и ваксинирането в европейски и глобален мащаб, с даване на примери, споделяне на международен опит, научна аргументация и съпоставяне на плюсове и минуси от различните ваксини, както и съответните рискове, които носят.

 

РЕГО
Прави впечатление, че 56,3% от респондентите не искат да се ваксинират, но само 37,6% декларират, че имат необходимата информация по темата. Несъответствието е възможно да се дължи на ирационални инстинкти по отношение на ваксинирането и на недостатъчната информация. Имайки предвид и големия дял на изследваните лица, които не намират необходимата им информация за ваксинирането срещу Ковид 19 (28,4%), може да се заключи, че е необходима целева политика на обяснение и разяснение по изследваната тема.

Източник: паритени.бг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *