Търновската болница купува нов модерен компютърен томограф за над 600 хил. лв.

МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ ЩЕ СЕ СДОБИЕ С НОВ СКЕНЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА. За целта лечебното заведение е обявило обществена поръчка, а едно от изискванията е бъдещият компютърен томограф да е с възможност за 64-срезова реконструкция. Сегашният, с който разполага здравното заведение, е 16-срезов.

Прогнозната стойност на медицинския уред е 664 000 лв. без ДДС. Изпълнителят следва да достави и монтира апаратурата, както и да обучи персонала, който ще работи с нея. Гаранционният срок на техника не бива да е по-малък от 24 месеца от пускането в експлоатация.

Кандидатите по обществената поръчка могат да подават документи до 28 декември, а на следващия ден ще бъдат отворени ценовите предложения. Новият скенер ще повиши значително диагностичния процес в клиниката. Извършването на образни изследвания с уреда е пряко свързано с дейността на Спешно отделение, както и на всички останали звена в стационара. Диагностиката с него е неинвазивна, извършва се посредством рентгенови лъчи и чрез компютърна обработка се изгражда детайлен образ на различни органи и системи в човешкото тяло. Със скенера могат да се установят тежки наранявания и състояния като мозъчен кръвоизлив, фрактури, тумори и т.н.

Компютърният томограф, който сега се използва в търновската болница, беше доставен преди повече от 5 години в рамките на проект, финансиран с 6,2 млн. лв. по Оперативна програма „Регионална развитие“.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.