4,5% е безработицата във В. Търново, с антикризисни мерки са спасени 775 работни места

В болярския град са заявени 210 свободни позиции само за последния месец

 

КЪМ КРАЯ НА ГОДИНАТА РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СА 2479, КАТО СПРЯМО ОКТОМВРИ НАМАЛЕНИЕТО Е С 56 ЛИЦА, А В СРАВНЕНИЕ С МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ ТЕ СА С 200 ПО-МАЛКО. В същото време увеличението спрямо ноември 2019 г. е с 669 лица, информираха от местната дирекция, която покрива още общините Елена и Златарица.

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, през месец ноември е 5.2%, при 6.3% за област В. Търново и 6.7% за страната. Отчита се спад от 0.2 пункта в сравнение с предходния месец октомври и от 0.4 процентни пункта спрямо септември и ръст с 1.4 процентни пункта спрямо година по-рано.

По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 4.5%, община Елена 9.4% и община Златарица 16.6%.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 422 безработни лица. Освен тях други 12 души от групите на търсещите работа заети, учащи, и пенсионери също са се регистрирали в Бюрото по труда.

През месец ноември 2020 г. броят на започналите работа безработни лица достигна 276, като 89.8% от тях са устроени в реалната икономика. Други 5 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез Бюрото по труда. В сравнение с месец ноември 2019 г. се отчита ръст на започналите работа безработни. През ноември 2020 г. най-много започнали работа се отчитат в секторите „Преработваща промишленост” – 50%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – 17.6%, „Административни и спомагателни дейности” – 11.2%, „Търговия и ремонт на автомобили” – 7.8%, „Строителство” – 5.4%, „Образование” – 1.9% и др.

НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ ПРОФЕСИИ ПРЕЗ МЕСЕЦА СА МОНТАЖНИЦИ, МАШИННИ ОПЕРАТОРИ НА СТАЦИОНАРНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; работа в сферата на персоналните услуги – бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др., работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; охранители и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 28 безработни лица от рисковите групи по програми и мерки за обучение и заетост и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през юли като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 125 лица, като само през ноември са постъпили на работа 25 безработни лица.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като трети дизайн на 60/40, или ПМС N 278/2020 г., и 80/20, или „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, са осигурили запазването на 775 работни места от май до края на ноември на територията на общините Велико Търново, Елена и Златарица. По проект „Запази ме”, финансиран чрез ОП „РЧР”, от началото на приема – 30.11.2020 г., са приети заявления от 110 работодатели за изплащане на компенсации на работници и служители, заети в икономически сектори, посочени в Списък на икономическите дейности към ПМС N 325/2020 г. за периода на неплатен отпуск. Заетостта на тези лица ще бъде запазена за период, равен на периода, за който се изплаща компенсацията.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през ноември са 210. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (42.3%), търговията (13.3%), хотелиерство и ресторантьорство (8.5%), строителство (5.7%), хуманно здравеопазване (2.8%) и далекосъобщения (2.3%).

Стилян НАЙДЕНОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.