Кой има право на заплата, ако фирмата фалира

Фондът за гарантиране на вземанията изплатили 6 млн. лева на работници

Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” е изплатил начислени и неизплатени заплати за над 6 милиона лева. Това показват данните на фонда към края на октомври, обявени от социалния министър Деница Сачева в отговор на питане на депутата от БСП Георги Гьоков за състоянието на фонда.

Отделно са изплатени и 2933 лева осигурителни вноски, като касовата наличност в края на октомври възлиза на 101 милиона лева. Фондът е инвестирал в държавни ценни книжа 155 милиона лева, при средна доходност 1,86%

Право на гарантирани вземания за работниците възникват от датата на вписване в Търговския регистър на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност, откриване на такова и едновременното обявяване на несъстоятелност или спиране на производството поради недостатъчно имущество за покриване на разходите по него.

Право на гарантирано вземане имат работниците, които са или са били на трудов договор с работодателя, независимо от срока и продължителността на работното време. В случай че спрямо работодателя е открито производство по несъстоятелност от съда, служителите имат право да получат последните 6 начислени, но неизплатени заплати през последните 36 календарни месеца.

 

istock
Максималният размер не може да бъде по-малък от 2,5 минимални заплати или за 2020 г. – 1525 лева, а за догодина – 1625 лева. За да имат това право, работодателят трябва да е осъществявал дейност най-малко 12 месеца преди да обяви неплатежоспособност. Гарантирани вземания се изплащат на съдружници, членове на управителните съвети и роднини по права линия.

Работникът трябва да подаде заявление в териториалното поделение на НОИ в тримесечен срок от вписването в Търговския регистър на решението за откриване на производство по несъстоятелност.

Източник: паритени.бг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.