88 четения

Изследователска лаборатория изграждат в ОУ „П. Р. Славейков“

МОДЕРНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ ЩЕ ИМА В ОУ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. В нея децата от IV до VII клас ще имат възможност да учат и да извършват експерименти в различни области на познанието, обяснява директорът на училището Данка Борисова. И допълва, че лабораторията е финансирана от образователното министерство по националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“.

Проектът предвижда превръщането на една класна стая и хранилището към нея в изследователска лаборатория. Тя ще се използва за провеждане на интегрирани уроци, занимания по интереси, съвместни дейности с партньорите по проекта, провеждане на събития, свързани с популяризиране на работата на учениците и др. Обзавеждането ще позволява оформянето на кътове за работа по групи. Стените ще са изрисувани по начин, който да показва взаимовръзката между биология, химия, физика, математика, география, IT технологиите. Изучавайки взаимодействието между природните науки, математиката, инженерните науки и компютърните технологии, както и собствените умения от реалния живот, учениците ще могат да интерпретират различни решения по проблеми, свързани с глобалните промени в XXI век.

Чрез подходящи мебели и интериорен дизайн коридорът ще бъде превърнат във външна зона за STEM дейности. Неизползваемите мивки във фоайето ще станат експериментална установка за отглеждане на растения с възможности за контрол на средата по различни параметри – влажност, температура, изкуствена и естествена светлина. В миниоранжерията учениците ще могат да правят проучвания на база своите знания по физика, химия и биология за различни стратегии за растеж на растенията.

На разположение на възпитаниците на ОУ „Петко Р. Славейков“ ще бъде и подвижна лаборатория за измерване различни показатели на въздуха, водата, почвата. Така младите изследователи ще могат да установяват отклонения от нормата, след което да сигнализират на съответните органи по опазване на околната среда.

„Ние от години работим с децата по проекти, свързани с опазване на околната среда, енергийна ефективност, възобновяеми енергии и устойчиво развитие. Работим и по образователния проект „Действия за климата на международно и местно ниво“ съвместно с Националния доверителен екофонд, по който са проведени редица инициативи. Наши учители са обучавани за съвместна работа в учебни и извънкласни дейности с учениците за извършване на приложни изследвания и лабораторна работа за решаване на реални проблеми, свързани с околната среда и климатичните промени“, разказва още Данка Борисова.

Намеренията на училищното ръководство, подкрепени от учителите, са да се разшири кръгът от дейности на учениците, като се включат и такива, свързани с инженерни решения, нови технологии, включително дигитални и математически знания, дори изкуство. Чрез новия проект учениците ще бъдат насочвани да откриват, формулират и решават актуални проблеми в опазването на околната среда, здравословен начин на живот и спестяване на ресурси и енергия.

Един коментар за “Изследователска лаборатория изграждат в ОУ „П. Р. Славейков“

  • 12.01.2021 в 10:50
    Permalink

    Имам спомени от преди 25-30 години за чудесно оборудваните кабинети по биология, химия и физика, трудово обучение на ОУ П.Р.Славйков. Навярно така е било и в другите училища на града. На много неща се научихме в тези класни стаи, придобихме опит, който сега децата ни няма от къде да си набавят ( не и без помощта на съвестните, обичащи работата си педагози ). Престъпно е това, което се случи с образованието ни през последните години, със сградния фонд на толкова много прекрасни училища.

    Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *