РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАКРИВАНЕ НА БАНКОВИЯ ОФИС НА ДСК В ЕЛЕНА Е ОКОНЧАТЕЛНО

През м. декември миналата годината кметът на общината инж. Дилян Млъзев изпрати писмо до изпълнителния директор и председател на УС на банка ДСК, в което изрази нескритото недоволство на гражданите и местния бизнес и своето лично неудовлетворение от евентуалното закриване на банков офис „Елена“. В отговор на писмото до инж. Млъзев Централното управление на банка ДСК благодари на общинското ръководство за изразената активна гражданска позиция в защита интересите на жителите на гр. Елена и съседните населени места като клиенти, ползващи услугите на банката.

За огромно съжаление, окончателно е решението на ръководството на банка ДСК за обединяване дейността на банковия офис в Елена с финансов център „Велико Търново“, който е по-голямо поделение и предлага пълния набор от банкови услуги за своите клиенти. Накратко казано, банковият офис на ДСК в нашия град се закрива. Като причина в писмото е посочена тенденция към незадоволителните му резултати на фона на вложените от банката средства за преустрояване в офис по най-новата корпоративна визия наето партерно помещение с директен достъп от улицата.

Ръководството на банка ДСК уверява, че работи в посока на още по-голяма клиентска  удовлетвореност от обслужването и информира, че за клиентите на банков офис „Елена“ продължава да бъде активна възможността за достъп до качествени банкови услуги чрез електронните канали на банката, както и чрез обслужване в най-близките поделения – ФЦ „Велико Търново“ и ФЦ „Горна Оряховица“, както и всички останали офиси на банка ДСК.

Банка ДСК ще запази съществуващия АТМ, където клиентите от гр. Елена да продължат да извършват операции по справки, теглене на суми в брой и плащане на сметки. В комбинация с мобилното и интернет банкиране ДСК Смарт и ДСК Директ  ще продължат да имат непрекъснат достъп до своите сметки и средства, както и по досегашния лесен и достъпен начин да оперират с тях.

В допълнение за фирмите, банка ДСК предоставя възможност за алтернативно банково обслужване, чрез системата за електронно банкиране „Multicash“ – банкиране с възможност за инсталация на стационарни работни места – компютър/лаптоп. Чрез специализирания софтуер могат да бъдат извършвани платежни нареждания от разплащателни сметки директно от офиса, като се получава обратна информация за текущи остатъци по сметки, валутни курсове, операции и извлечения или друга необходима информация. Инсталацията и поддръжката електронно банкиране не се таксува. Системата дава възможност за оторизация на наредените преводи с повече от един подпис.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.