334 четения

ВТУ участва в създаването на прототип за виртуален асистент

В ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ, КОЙТО ТРЯБВА ДА РАЗРАБОТИ ПРОТОТИП НА ВИРТУАЛЕН АСИСТЕНТ, УЧАСТВА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“. Проектът е по програма „Еразъм+“ и се нарича „БOT обучението като съвременен метод на преподаване на генерация Z“. Партньори на вуза са институции от Люксембург, Германия, Гърция и Беларус, а водещата организация е Science4People в Полша.

До юни 2023 г. е продължителността на този изключително интересен проект, в който вузът ни ще участва в разработване и тестване на иновативен образователен БOT метод на обучение, базиран на използването на инструменти като chatbot (виртуален преподавател) и чат (текстов разговор с истински преподавател). За целта трябва да бъде създадено и специфично учебно съдържание, в случая за курс по предприемачество. В края на проекта всички партньори ще разполагат с програма, която да работи вместо човек.

Ръководител на екипа е доц. д-р Венета Христова, заедно с нея ще работят още доц. д-р Светослав Косев от Факултета по изобразително изкуство и гл. ас. д-р Иван Стоянов от Стопанския факултет.

По още четири проекта по „Еразъм +“ работи в момента Великотърновският университет. В единия от тях вузът участва чрез Стопанския факултет, катедра „Организация и методология на социалните дейности“, чийто ръководител е доц. д-р Соня Будева. Проектът е „Овластяване на социалните работници в малките населени места“. Водеща организация е университетът в град Питещи, Румъния, а партньори са още организации от Гърция, Испания, Италия, Словения, Португалия.

Като част от проекта до момента са извършени седем проучвания сред работещи в социалната сфера в малки населени места във връзка с професионалните рискове, бърнаут, нужди и потребности, проведени са тренинги, обучения, две международни конференции. Създаден е вече международен професионален блог на работещи в социалната сфера, ще бъде регистрирана и международна професионална виртуална платформа. По проекта ще бъде публикувано и практическо ръководство на осем езика за работещи в социалната сфера по темите бърнаут и овластяване. Предстои създаването на седем регионални центъра по социална работа, по един във всяка от седемте държави, които си партнират по проекта. Целта на центровете е да подкрепят работещите в социалната сфера, най-вече в малки населени места.

В останалите три проекта лице на ВТУ е Педагогическият колеж в Плевен.

„Подготовка на учители за работа със социално слаби ученици и ученици мигранти“ е единият от проектите и в него водеща организация е университетът в Пирея, Гърция. Останалите участници са образователни институции и неправителствени организации от Кипър, Португалия, Италия и Белгия. Всички те заедно работят върху създаването на методически материали и за учители, които работят със социално слаби ученици и ученици мигранти с оглед тяхната пълноценна интеграция в обществото.

Педагогическият колеж в Плевен представлява ВТУ и в проекта „Учебното съдържание за културно и социално разнообразие в предучилищното образование“. Водеща организация е университетът в Търнава, а партньори са организации от Унгария и Индонезия. Целта на проекта е да се създадат методически материали за работа с деца от предучилищна възраст и да бъдат обучени учители за работа с тях, свързано с ценностите на културното разнообразие в Европейския съюз. И третият проект е „Икономическа и практическа компетентност в познанията на студентите“. По него заедно работят образователни институции и неправителствени организации от Кипър, Гърция, Ирландия, Полша и Естония, а ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в лицето на Педагогическия колеж – Плевен, е водеща организация. Целта е да се създадат е-продукти и да бъдат обучени учители за работа със 7 – 16-годишни ученици за формиране и развитие на предприемачески умения.

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ работи и с четири албански университета по проект за обмен, преподаване и обучение. Висшите училища са в Тирана, Елбасан, Корча и Вльора, участват и българските неделни училища в Тирана и Корча. Съвместните дейности имат за цел да насърчат изучаването на български език в Албания и албански език във ВТУ. Фокус са още разработването на туристически културни коридори на Балканите и спортът, както и запознаването с българската общност в Албания, уседнала там от времето на средновековната българска държава.

Сашка АЛЕКСАНДРОВА.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *