148 четения

Община Елена с бюджет от 16 339 009 лв. и без просрочени задължения

Община Елена е една от първите в областта с приет бюджет за 2021 година. Парите, които ще харчи общината, са в размер на 16 339 009 лв., с 2 511 278 лв. повече от предходната, 2020-а. На сесията на местния парламент трима общински съветници гласуваха „против“, но останалите десет подкрепиха окончателния проект на бюджета, Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности до 2023 г.

Новата бюджетна година общината започва на чисто, без лев просрочени задължения от трудната за цялото общество 2020-а.

Тази година общините в България ще разполагат с най-големия финансов ресурс, осигурен от държавния бюджет през последните 12 години. За община Елена общото увеличение на трансферите за държавни и местни дейности е 1 672 300 лв., или близо 19%.

„Бюджет 2021 на община Елена се подготви и ще се изпълнява в условията на предизвиканата от пандемията здравна и икономическа криза. Най-важната цел, която си поставяме, е да запазим финансовата стабилност и в същото време да продължим да предоставяме качествени услуги за гражданите“, подчерта кметът инж. Дилян Млъзев.

Предлаганият проект е изпълним, като се има предвид, че приходите от данъци през 2020 г. са с изпълнение 114% над плануваните въпреки трудната за гражданите година и благодарение усилията на данъчната администрация.

Неданъчните приходи за 2021 г. обаче са занижени. Планът е за 1 192 254 лв. Тук се разчита предимно на приходи от продажба на дървесина и от извършваните услуги от горскостопански дейности, но пандемичната обстановка вече втора година свива пазара. Увеличение в тазгодишния бюджет има на приходите от технически услуги на база изпълнението през 2020 г., явно поради раздвижения пазар на недвижими имоти. Въпреки очакванията за спад на тези общински приходи след преминаване на голяма част от услугите към системата на Агенция по геодезия, картография и кадастър, изминалата година доказа, че гражданите имат потребност от предлаганите от общината технически услуги.

НОВ МОМЕНТ В ТАЗГОДИШНИЯ БЮДЖЕТ Е ИДЕЯТА ОБЩИНАТА ДА ПРИЕМЕ И ИЗПЪЛНЯВА СОЦИАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ ХОРА ОТ ОБЩИНАТА, ОБУЧАВАЩИ СЕ ЗА ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ. Тази помощ ще бъде с условие след завършване на образованието си те да се завърнат в родния град за определен период, през който да практикуват професията си. Пари от бюджета във вид на субсидии и стипендии ще има за читалищата, за спортни и туристически организации, за планинската спасителна служба към БЧК, за издаването на местния вестник, за събития от културния и спортно-туристическия календар, за книгоиздаване и закупуване на книги за Градската библиотека.

Предложената инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи е в размер на 5 207 554 лв. Тя е съобразена с предложенията на местната общност преди и по време на общественото обсъждане на бюджета.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *