244 четения

Янко Янев оглави за втори мандат Апелативния съд

Янко Янев ще управлява Великотърновския апелативен съд още един мандат, реши ВСС. Със свое решение на проведеното на 26.01.2021 г. заседание Съдийската колегия го избра с пълно единодушие от 13 гласа за административен ръководител – председател на Апелативен съд. Кандидатурата на съдия Янев за настоящия конкурс бе издигната от шестима съдии от Апелативен съд – Велико Търново, и на общо събрание на съдиите на ВТАС от 4.06.2020 г. получи подкрепата на всички свои колеги без нито един глас „против“. Той представи своята управленска концепция на Общо събрание на съдиите на Апелативен съд – Велико Търново, на 12.01.2021 г. и отново получи пълната подкрепа. В концепцията си съдия Янев акцентира върху принципа на приемственост и надграждане върху досега постигнатите резултати, като основните набелязани от него цели са свързани с преодоляване на проблемите с кадровата обезпеченост на съдийския състав; необходимостта от постоянно повишаване на квалификацията на магистратите и служителите; оптимизирането на административната дейност; надграждане на техническото осигуряване и процесите в прехода към електронно правосъдие и максимална прозрачност в работата на съда.

Съдия Янко Янев е роден на 31.12.1973 г. в Димитровград. Завършил е юридическото си образование в ПУ „Хилендарски“ през 1998 г. Бил е председател на Районния съд в Дряново. От 22.05.2008 г. работи като зам.-председател на Окръжен съд – Велико Търново. От 1 юни 2015 г. след спечелен конкурс встъпва в длъжност като административен ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново. Има близо 20 години опит в ръководството като председател или зам.-председател на съдилища от всички нива – районен, окръжен и апелативен. При последното си атестиране от ВСС е получил комплексна оценка от 150 точки – максималния възможен брой за административен ръководител на съд. В досегашната му кариера срещу него не са подавани сигнали от дисциплинарен характер и не са му налагани наказания.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *