Одобриха нов проект за патронажна грижа в община Горна Оряховица

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗАПОЧВА ДА РАБОТИ ПО НОВ ПРОЕКТ ЗА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА и така става една от първите общини в България, които получават одобрение по процедурата „Патронажна грижа+“. Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. е 539 340 лв. е размерът на безвъзмездното финансиране по проекта. Средствата са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Основната цел на проекта е да бъде осигурена подкрепа за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. От тази помощ могат да се възползват възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и лица с увреждания и техните семейства.

Проектът „Патронажна грижа+” Община Горна Оряховица стартира на 1 февруари 2021 г. и продължава 14 месеца. Дейностите в него са разделени на две направления – „Патронажна грижа“ и „Превенция на COVID-19 в социалните услуги”.

В първото направление дейността е продължение на проект, по който Общината вече работи и е свързан с грижата за възрастни хора и лица с увреждания. Тази дейност е за 12 месеца и идеята е да бъдат подкрепени болниците и специализираните институции, които се грижат за възрастни хора. Патронажната грижа обаче се фокусира върху предоставяне на грижа и подкрепа за хората в напреднала възраст в тяхната домашна среда. Втората дейност се изразява в допълнително назначен персонал в социалните услуги. Ще бъдат осигурени необходимите лични предпазни средства за служители и потребители в социалните услуги. Ще бъдат въведени допълнителни мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги с цел предоставяне на защитена среда за лицата. Персоналът и потребителите на услугите ще бъдат тествани при нужда за COVID-19.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.