ОбразованиеСвищов

200 хил. лв. от „Красива България“ за ДГ „Слънчо“ в Свищов

Управителният съвет на проект „Красива България“ одобри за финансиране ремонта на фасада и ограда на ДГ „Слънчо“ в Свищов.

Общата стойност на проекта е175 286 лв., от които 82 384 лв. финансиране от проекта и 92 902 лв. собствен принос на община Свищов.

За поредна година общината кандидатства за участие в „Красива България“ към Министерството на труда и социалната политика. През 2019 година Община Свищов реализира проектно предложение, ориентирано към същата мярка – „Подобряване на социалната инфраструктура“ за изпълнение на дейности в СУ „Димитър Благоев.

През миналата пък кметството изпълни проектно предложение за изграждане на спортна площадка в СУ „Николай Катранов“ в общинския център.

В момента в ДГ „Слънчо“ се възпитават и обучават 108 деца, за които се грижат 23 души педагогически и непедагогически персонал.

Настоящото проектно предложение ще допринесе за подобряване на материалната база в детското заведение и качеството на предлаганата образователна услуга чрез осигуряване на безопасна и сигурна среда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *