У нас

90 дни неплатен отпуск ще се признават за стаж

Промяната се въвежда заради пандемията от COVID-19

До 90 дни неплатен отпуск да се зачитат за трудов и осигурителен стаж,  предлагат депутати от ГЕРБ с поправки в Закона за извънредното положение.

Предложението е свързано с идеята хората в неплатен отпуск заради коронакризата да не губят правото си на пенсия или обезщетение за безработица заради прекъсване на стажа. Така работодателите ще могат да ги задържат по-дълго време на работа.

Държавата вече два пъти удължи срока на неплатения отпуск до 60 дни заради пандемията. Преди това се зачиташе само един месец.

„С оглед гарантиране на трудовите и осигурителни права на работещите се предлага неплатеният отпуск, ползван през 2021 г. да се признава за трудов стаж в размер до 90 работни дни. През 2021 г. за осигурителен стаж при пенсиониране ще се зачита времето на неплатения отпуск до 90 работни дни.

Освен това ще се даде възможност на работодателите да запазят заетостта на наетите при тях работници и служители“, се казва в мотивите на вносителите.

Депутатите предлагат още обезпечителните мерки да не се налагат и действия по принудително изпълнение не се извършват до два месеца след отмяната на извънредната епидемична обстановка върху парични средства, изплатени на работници и служители като компенсации.

На запорни изпълнения не подлежат съобщения върху вземанията на работниците и служителите по изречение първо, включително постъпили по банковите им сметки.

 

istock
На микро, малки и средни предприятия, които са преустановили дейността си след 1 ноември 2020 г., се предоставят безвъзмездни средства в размер на процент на оборота им без ДДС за същите календарни месеци в рамките на периода от март 2019 г. до 29 февруари 2020 г., за срок до отпадането на съответното ограничение.

За регистрираните микро, малки и средни предприятия, които след 1 януари 2020 г. са възобновили дейност, която е преустановена в изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването, безвъзмездните средства са в размер на процент на оборота им без ДДС за предходния месец на месеца, през който е преустановена дейността.

Средствата се предоставят за всеки от месеците до отпадане на преустановяването, като за непълен месец на преустановяване се предоставя сума, пропорционална на дните от месеца.

Източник: паритени.бг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *