Бизнесът против отлагане на новата такса смет

Според работодателите трябва да се въведе принципът „замърсителят плаща“

Асоциацията на организациите на българските работодатели категорично възразява срещу предложенията на Националното сдружение на общините в РБ за поредно отлагане на прилагането на новата основа за определяне на такса смет.

Това се казва в писмо на работодателите. Според тях е недопустимо да се използва като аргумент за отлагането забавянето на преброяването на населението.

Според тях дори да беше проведено в срок преброяването на населението, резултатите от него биха могли да бъдат ползвани не по-рано от 12 месеца след приключването му, след средата на 2022 г. „Очевидно е, че предвид изключително интензивната вътрешна и външна мобилност на населението, валидността на получените данни е изключително кратка и вероятно не надхвърля повече от един-два месеца.

Поради тези причини данните не могат да бъдат използвани по адекватен начин от общинските съвети при вземане на решения за определяне на основата и размера на такса битови отпадъци до следващото преброяване, т.е. след 10 г., в съответствие с действащите процедури в ЕС. Що се отнася до жилищния фонд като предмет на наблюдение при преброяването, тази информация няма практическо приложение за анализа и процедурата за определяне на такса смет“, посочват от асоциацията.

 

istock
Бизнесът напомня, че принципът „замърсителят плаща“ беше приет в Закона за местните данъци и такси в края на 2017 г. Оттогава до днес практическото му прилагане беше отлагано неколкократно. Обсъжданото сега предложение на НСОРБ е за поредно отлагане, макар и с видоизменени мотиви. Очевидно е, че отлаганията са само средство за отмяна на справедливостта, прозрачността и контрола при събирането на ТБО.

Наясно сме, че винаги ще се намират претексти  за оправдания за несвършена работа, но целта на прилагането на „замърсителят плаща“ е точно обратната – работата да бъде извършена и то по най-ясния и справедлив начин, който се практикува във всички развити страни.

Категорично се противопоставяме на манипулативното твърдение от страна на НСОРБ, „че новата формула драстично ще завиши таксата на голяма част от домакинствата за сметка на бизнеса, който в момента поема основната тежест на плащанията“, посочват работодателите.

 

istock
Според тях с въвеждането на принципа „замърсителят плаща“ всички физически и юридически лица ще бъдат стимулирани да събират разделно отпадъците, а това ще намали както количеството, така и дължимия размер на таксата за битови отпадъци.

„Като представителни организации на бизнеса в страната настояваме промяната на базата на определяне на таксата да бъде приложена в срока, определен от ЗМДТ, и да бъдат отклонени решително всички опити за отлагане“, пише в писмото.

Източник: паритени.бг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.