446 четения

Община В. Търново насочва инвестиции към 17 км основни градски пътища и неремонтирани с години улички в старата част

Икономически възможности и по-добро качество на живот са приоритети в бюджет 2021, който е от рекордните 112,8 млн. лв.

 

БЮДЖЕТ 2021 НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО АКЦЕНТИРА ВЪРХУ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО СЛЕД COVID-19, ПО-ДОБРОТО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ, ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРАТА И ЕКОЛОГИЯТА. А образованието, културата и подкрепата за хора в нужда отново са сред водещите приоритети.

Основните параметри и макрорамката на бюджет 2021 и инвестиционната програма бяха представени от заместник-кметовете Снежана Данева-Иванова и проф. Георги Камарашев, както и от директора на дирекция „Финанси“ Мариян Маринов по време на обществено обсъждане миналия петък.

Сред приоритетите са приключване на проекти, финансирани по оперативните програми в програмния период 2014 – 2020 г., предоставяне на икономически и социални възможности на населението, осигуряване на свързаност между техническа, транспортна и социална инфраструктура чрез изграждане на нова или адаптиране и обновяване на съществуваща такава. А инвестиционната програма е пряко насочена към подобряването на качеството на живот и развитие на кварталите.

Планирано е обновяване на водопроводите и отводнителната система под целия булевард „България“. Нова мрежа за питейна вода ще бъде положена също в района на предвидените за изграждане улици „Козлодуй“, „Иван Хаджидимитров“, „Народни будители“ и „Димитър Благоев“, както и поетапно в Стария град при ремонтите на онези улични участъци, които са извън обхвата на големия проект по ОП „Региони в растеж“.

ПЛАНИРАН Е СТАРТЪТ НА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НАД 17 КМ ПЪТИЩА, УЛИЦИ И КРЪСТОВИЩА – БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“, ПЪТНАТА МРЕЖА В КВ. „СВЕТА ГОРА“ И КВ. „АСЕНОВ“, включително и изграждането на два нови моста над р. Янтра, ул. „Опълченска“ заедно с целия северен вход на града, недовършените улици в кв. „Бузлуджа“ и „Зона Б“. Реализирани ще бъдат инвестиции в системите на градския транспорт, организацията на движението и паркирането.

Подобренията на образователната инфраструктура за деца и ученици остава сред акцентите. Предстои така важната от екологична гледна точка рекултивация на старото сметище над с. Шереметя и превръщането му в облагороден терен.

Близо 930 хиляди лева са предвидени за облагородяване на населените места в общината. 500 000 лева е бюджетът на програма „Местни инициативи“, останалите средства ще бъдат осигурени целево за пътища, както и от постъпленията от продажба на имоти общинска собственост.

Цялата инвестиционна програма е с рамка 33 милиона лева. Финансирането за тези основни обекти е осигурено както от европейските програми, така също чрез целеви субсидии и с общински средства.

112,8 милиона лева е стартовата рамка на бюджет 2021 – увеличени са средствата за всички основни функции, а най-голям е ръстът за образование, благоустрояване, строителство и екология, социални дейности и здравеопазване, култура и туризъм.

Непроменени остават ставките на местните данъци и таксата за битови отпадъци.

Стилян НАЙДЕНОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *