2902 четения

Интермодален терминал за 25 млн. лв. край Горна Оряховица разтоварва пътищата ни от тирове

Кметът инж. Добромир Добрев: „Това е един от най-важните проекти за областта и за България”

 

ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ ЗА 25 МЛН. ЛВ. ПРОЕКТИРАТ И ИЗГРАЖДАТ КРАЙ ГОРНА ОРЯХОВИЦА. Съоръжението ще се простира на близо 100 дка и ще осигурява възможност за бърз и ефективен комбиниран превоз на контейнерни товари от тирове с железопътен и въздушен транспорт, което допринася за намаляване на трафика по републиканската пътна мрежа, както и за намаляването на вредните емисии. В стратегията за интегриране на българската железопътна инфраструктура към Европейската мрежа за интермодален транспорт, разработена от гръцката консултантска фирма PLANET, се предлага у нас да бъдат изградени няколко подобни терминала – в София, Варна, Бургас, Русе, Лом, Пловдив, Димитровград и Горна Оряховица. Така се следва европейска директива за разтоварване на шосетата на Стария континент от тежкия трафик и тировете, което ще намали драстично злополуките. През 2021 г. е предвидено да започне подготовката на проекта за интермодален терминал в Горна Оряховица, коментира кметът на общината инж. Добромир Добрев. Според него това е много важен проект не само за областта ни, но и за страната. Изграждането на терминала е заложено в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Финансовите параметри и линейният график за изпълнение са одобрени от страна на държавата. Предстои одобрение от Европейската комисия.

Горна Оряховица е най-големият железопътен възел в Северна България и има стратегическото местоположение в основните транспортни коридори за развитие на един нов терминал, отговарящ на съвременните изисквания за подобен тип съоръжения. Дейностите за подготовка и изпълнение на интермодалния терминал в Горна Оряховица са разделени на два основни етапа.

ПЪРВИЯТ ЕТАП ВКЛЮЧВА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ В ПЪЛЕН МАЩАБ И ИЗБОР НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРМИНАЛА. За него е предвиден бивш военен терен от над 60 дка, както и поне още толкова общински земи в района на възел „Честово“ и летището. Ще се направят идеен проект и генерален план за развитие на терминала. Първият етап предвижда също и административно-териториалните процедури по отчуждаване (ако е необходимо), екологични процедури и т.н.

Вторият етап – изграждане на терминала съгласно генералния план за развитие, включва техническо проектиране, строително-монтажни работи, оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор по ЗУТ, оценка на съответствието с техническата спецификация за оперативна съвместимост с железопътния транспорт в рамките на ЕС, техническа помощ за управление на проекта.

Предвижда се изпълнението на проекта да започне през 2022 г и да продължи до 2025 г.

За изграждането на интермодалния терминал в Горна Оряховица са предвидени 25 млн. лв. Стойността зависи в голяма степен от теренните условия, състоянието на железопътната и пътната инфраструктура в района, както и от необходимостта от допълнителни работи по довеждащата инфраструктура.

Чрез изграждането на интермодалния терминал ще бъдат изпълнени насоките на ЕС за развитие на екологичен транспорт – ще се привлекат товари от автомобилния към железопътния транспорт, а също и повече потребители и оператори, което ще увеличи интермодалните превози. Чрез подобряване на железопътните услуги ще се увеличи конкуренцията на транспортния пазар, националния и международния трафик на комбинирани превози и не на последно място ще се подобрят социално-икономическите условия в региона, коментират още от община Горна Оряховица.

Стилян НАЙДЕНОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *