214 четения

Кметът на Свищов вече е доктор по етнология

Кметът на община Свищов Генчо Генчев вече е с докторска степен от Исторически факултет, катедра „Нова и най-нова история на България“ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“. Той успешно е защитил своя дисертационен труд на тема: „Погребални обичаи в Свищов и Свищовско в периода на постсоциализма”, разбра „Борба“. В резултат на това научното жури му присъжда образователната и научна степен „доктор” в областна на етнологията. Изборът на професионално направление е съвсем естествен и закономерен предвид афинитета и дългогодишната ангажираност на Генчо Генчев в областта на българския фолклор и култура.

Безспорно бяха приети и високо оценени от членовете на научното жури научните приноси на разработката: въвеждането в научно обращение на голям обем от лично събрани емпирични етноложки материали и непубликувани източници – документи и фотографии.

Генчев е изследвал масови катастрофални събития в региона си, включително земетресението в Свищов от 1977 г. и смъртта на дванадесетте деца във водите на река Лим през 2004 г., както и културната реакция към тях.

Отделни аспекти от научното изследване на д-р Генчо Генчев ще бъдат надградени, доразвити и отпечатани под формата на книжно издание, като така ще станат достъпни за по-широката аудитория.

Научен ръководител на кмета на община Свищов е била проф. Маргарита Карамихова. Преди няколко години докторска степен получи и великотърновският кмет Даниел Панов, но той специализира в областта на борбата с природните бедствия и аварии.

С. НАЙДЕНОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *