Горна ОряховицаОбщество

Списък на площадките за събиране и оползотворяване на отпадъци на територията на община Горна Оряховица

Списък на площадките за събиране и оползотворяване на отпадъци на територията на община Горна Оряховица

1. Негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИЕЕО/, както и излезли от употреба гуми /ИУГ/ могат да се предават на площадката на „ТРАНСИНС”, която се намира в кв. „Калтинец“ в Горна Оряховица.
2. Излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ могат да се предават на площадката на „Максима 2008” ЕООД, която се намира в Поликраище – в бившия арматурен двор на селото.
3. Разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т. ч. едрогабаритни отпадъци /мебели/ се предават на Регионалното депо в с. Шереметя, общ. Велико Търново, след предварително уведомяване в общинска администрация Горна Оряховица на тел.0618/60501, вътр.117. (Избирането на вътрешните телефони става през автоматична централа. След като наберете 0618 60501 и чуете продължителен сигнал, тогава наберете вътрешния телефон).
Транспортирането до Регионалното депо е за сметка на притежателя на отпадъците.
4. Строителни отпадъци могат да се предават на площадката на „БЕСТКОН” ООД в Горна Оряховица /зад Пречиствателната станция за отпадни води – тел: 0882 889975/. Заявки за контейнери за строителни отпадъци могат да се подават на телефон 0888 224870.
При неспазване на условията за разделно събиране на отпадъци и изхвърлянето им на нерегламентирани места на нарушителите се налага глоба от 300 до 1000 лв. за физически лица и от 1400 до 4000 лв. за юридически лица и еднолични търговци, съгласно Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица.

Списъкът с площадките за събиране и оплзотворяване на отпадъци на територията на община Горна Оряховица е публикуван и в секция Екология.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *