10284 четения

Майка на две деца принудена да връща 13 000 лв. на държавата

От НОИ й обяснили, че договорът й бил недействителен, Административният съд ще се произнесе по случая

 

ТД НА НОИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РАЗПОРЕДИ МАЙКА НА ДВЕ ДЕЦА ДА ВРЪЩА КРУПНАТА СУМА ОТ 13 262 ЛВ., получена от държавата за период от 2 години за отглеждане на по-големия й малчуган. В резултат на заповедта на обявената за длъжница от осигурителното ведомство всеки месец се прихваща сума от второто майчинство, оставяйки я с доход, сходен с прага на бедност в България – 369 лв. Жената смята, че няма основание държавният орган да предприеме мярката срещу нея, защото, като всеки редовен гражданин на страната, е работила, била е осигурявана, плащала е данъци и й се е полагало гарантираното от закона обезщетение за отглеждане на дете. Мотивите на ведомство обаче са, че трудовият договор на майката е недействителен и сключен само и единствено с цел да се облагодетелства от паричните помощи от държавата. По случая ще се произнася Административният съд в старата столица.

Потърпевшата е Марияна Стойкова от Велико Търново, която разказва, че на 1.08.2015 г. е започнала работа на длъжност технически сътрудник в местна фирма. Между нея и работодателя има сключен трудов договор, уточняващ възнаграждението, работното време и т.н. Към момента на стартиране на задълженията й във фирмата жената е била бременна, но това не е попречило да изпълнява възложените й дейности. 10 дни по-късно излиза в болничен, а на 17 септември 2015 г. ражда сина си и остава в майчинство за 2 години.

В СРЕДАТА НА СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА ПОЛУЧАВА ПИСМО ОТ ТД НА НОИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, в което я уведомяват, че трябва да възстанови определените от ведомството като „недобросъвестно“ получени парични обезщетения за бременност и раждане и отглеждане на малко дете в размер на 13 262 лв., от които 9406 лв. главница и 3856,27 лв. лихва. Според ведомството Марияна е била фиктивно назначена на работа и не е извършвала трудова дейност. Дават й шанс да докаже, че обвиненията не са основателни, и тя представя копие от трудовия договор, документи от работодателя, гарантиращ, че майката е работила във фирмата, писмени показания на нейни колеги и т.н. Доказателствата обаче не успяват да убедят експертите в тезата на Марияна и започват принудителните мерки срещу нея. Първоначално й спрели обезщетенията за безработица, а после стартирало прихващането на суми от второто майчинство.

От ТД на НОИ изпратили писмо до бившия работодател на жената с предписание да обяви договора за недействителен и да го заличи. Успоредно с това пък от ведомството премахнали от трудовия стаж на жената времето, в което е била по майчинство.

„Обидно е за българската майка, родила и отгледала живо и здраво дете, да възстановява парични суми, които й се полагат по закон. Аз съвестно спазвах трудовите си задължения и това се подкрепя от предоставените документи за доказателства. Липсват мотиви за разпорежданията, тъй като единствено се сочат текстове от Кодекса за социално осигуряване, без да се посочват в какво точно е моето виновно поведение и нарушаване на този закон. Считам, че е налице и изтекла давност, защото изплатените суми са за периода от 15.08.2015 г. до 3.11.2017 г.“, споделя Марияна.

Тя допълни, че не вижда проблем в това една жена да започне работа по време на бременността и обратното – би било дискриминация спрямо жените, очакващи рожба, да бъдат лишени от възможността да се трудят и да получат средства, с които да се издържат.

„БОРБА“ ИЗПРАТИ ОФИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ ДО ТД НА НОИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОТКЪДЕТО ОТГОВОРИХА, че индивидуалните административни актове срещу потърпевшата са издадени в резултат на извършена проверка по разходите на държавното обществено осигуряване на осигурителя на Марияна.

„Националният осигурителен институт е специализирана публична институция, която съгласно Кодекса за социално осигуряване управлява държавното обществено осигуряване в Република България. В тази връзка на институцията са вменени контролни функции и правомощия с цел ограничаване на причинените щети на бюджета на ДОО от неправилно извършени осигурителни разходи, включително от неправилно удостоверяване на осигурителен стаж и доход, недобросъвестно получени суми за осигурителни плащания и възстановяването им по предвидения в закона ред“, се допълва още в становището.

Марияна е подала жалба в Административния съд в старата столица срещу всяко едно от разпорежданията срещу нея от ТД на НОИ – Велико Търново. В рамките на тези производства ще бъде извършена проверка относно правилността и законосъобразността на постановените решения на директора на местното осигурително ведомство.

„Ако не успея да спечеля делата, тъй като до момента няма съдебно решение в полза на гражданин, потърсил защита в Административния съд срещу ТД на НОИ – Велико Търново, единствената ми опция остава да моля за помощ президента за опрощаване на задълженията“, заяви Марияна.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *