Приложение Полски Тръмбеш

Над 100 жители на община Полски Тръмбеш ползват лична помощ

От началото на изпълнение на механизма за лична помощ до настоящия момент в община Полски Тръмбеш са сключени 130 тристранни споразумения за предоставяне на услугата „Лична помощ”. За всеки ползвател има назначен асистент. Ползватели на лична помощ към края на 2020 година са над 100 лица от всички населени места в общината. Девет от тях са деца до 18-годишна възраст. Те получават ежедневна подкрепа в дейности от личен характер – помощ при поддържане на личната хигиена, помощ при хранене; дейности от домашно-битов характер – поддържане на хигиената в дома, приготвяне на храна, и дейности от социален характер – помощ в общуване, придружаване до здравно заведение, административна помощ.

Направеният анализ в общината за 2020 година показва, че чрез включване в механизма за лична помощ е дадена възможност на една част от близките на потребителите да започнат или да продължат своята работа, а на други лица – да се включат в пазара на труда като асистенти. Ползвателите на лична помощ са удовлетворени от предоставяната им помощ, защото се намаляват ограниченията им от лично естество благодарение на получаваните грижи.

От 1 януари 2021 година влязоха в сила изменения в закона за личната помощ. С измененията се цели засилване на контрола от страна на общините върху предоставяната услуга и повишаване на устойчивостта и качеството на личната помощ.

Първостепенно място в социалната политика на Община Полски Тръмбеш е отделено на уязвимите групи, хората с увреждания, децата с увреждания и на тяхната подкрепа през целия им живот. Законът за лична помощ със създадения механизъм даде целевия ресурс за осигуряване на необходимата подкрепа на нуждаещите се.

Предоставяне на лична помощ за лицата с увреждания в община Полски Тръмбеш започна от 1 септември 2019 г. и продължава и към настоящия момент. С измененията на закона за лична помощ от 1.01.2021 година възможност за включване в механизма „Лична помощ” имат лица с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ, деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *