Политика

ПП „Републиканци за България“ представя политиките в сектор „Околна среда“

ПП „Републиканци за България“ стартира серия от уебинари, на които представя различните секторни политики, които ще залегнат в предизборната програма на партията.

Експерти от сектор „Околна среда“ изготвиха предложения, които са сведени до шест.

Представянето им бе направено от инж. Петър Матов – координатор на сектор „Околна среда“, Анна Лисичкова- инженер-еколог с дългогодишен опит в РИОСВ-Варна, член на Контролния съвет на Републиканци за България и Александър Кючуков студент по екология.

Предложенията, с които ПП „Републиканци за България“ излиза и ще работи са:

 1. Пълно покритие на страната със зарядни станции за електромобили

Покритието на цялата страна с достатъчен брой зарядни станции за електромобили е водещ наш приоритет. Изграждането на тази важна базова инфраструктура е задължително условие за преминаването ни към зелен начин на придвижване. Тя ще подпомогне масовото навлизане на електромобилите в България, а с тях ще се подобрят и много други аспекти от нашия живот. Ще бъдем по-здрави, ще дишаме по-чист въздух, ще има по-малко шум. Ще внасяме по-малко петрол и ще изхвърляме по-малко вредни емисии в атмосферата. Ще станем по-богати, защото ще произвеждаме сами енергията, която задвижва автомобилите ни – тук, в България.

 1. Субсидия от 10 000 лв. за покупка на електромобил

Ползите от електромобилите са безспорни, но те все още имат един съществен недостатък в сравнение с автомобилите задвижвани от двигатели с вътрешно горене – по-високата им цена. Очаква се през следващите няколко години, с разширяване на спектъра от фирми избиращи да преминат към производство на автомобили задвижвани с електроенергия, този недостатък да изчезне. До тогава обаче е необходимо продажбите на електромобили да бъдат подпомогнати. Субсидия в размер на 10 000 лв., би направила покупката на електромобил икономически обоснована и би допринесла за многократното увеличение на техните продажби. Подмяната на остарелия автопарк на България трябва да започне. Сега е времето.

 1. Начало на прехода към зелени и енергийно независими сгради

Предлагаме промени в ЗУТ, при планирането и изпълнението на строителни и монтажни работи по строителството на нови сгради. Съгласно тях инвеститорът следва да предвиди производството на енергия генерирана от ВЕИ, както и възможност за нейното съхранение и употреба във всички часови пояси на денонощието. Благодарение на промените, всяка новопостроена сграда в страната ще бъде оборудвана с фотоволтаици, батерия за съхранение на излишната енергия и зарядно устройство за електромобили. Така енергията произведена през деня ще може да се съхранява и да се използва в натоварените вечерни часове, а излишъкът да се продава на свободния пазар. Първоначално преходът към зелени и енергийно независими сгради следва да бъде подпомогнат от държавата, чрез осигуряването на субсидии, възможности за закупуване на оборудване със средства от европейските фондове и/или данъчни облекчения.

 

 1. Изграждане на електронна система „Околната среда“

Всеки български гражданин трябва да може да се информира за компонентите на околната среда и факторите, които им влияят. Необходимо е да бъде изградена единна информационна система, която да предоставя възможност на населението и икономическите оператори да заявяват, подават и получават документи относно предвидените законови процедури. Чрез нея ще се осъществява и граждански контрол върху качеството на въздуха, водите, почвите и биологичното разнообразие.

 

 1. Два пъти повече санирани обекти за същите пари

Политиката по повишаване на енергийната ефективност на сгради и съоръжения е изключително важна за ограничаване на енергийната бедност и измененията на климата. Ние считаме, че програмите за саниране трябва да продължат, но е необходимо същите да бъдат оптимизирани, насочени към гражданите и гарантиращи конкурентно начало за строителните фирми. За да постигнем целите си трябва да бъдем много по-ефективни, а това може да стане само като премахнем корупционния елемент от веригата. Средствата за саниране трябва да бъдат изплащани директно на собствениците на имоти, след извършени строително-монтажни работи, представени фактури и направен оглед. Това не само ще намали цените за саниране, но ще повиши качеството на изпълнение.

 1. Наука за околната среда от ранна детска възраст

Изграждането на култура и възпитаване на ценности към опазване на околната среда е процес, който трябва да започне от ранна детска възраст. Предлагаме броят на часовете, имащи отношение към повишаване грижата и информираността на децата относно екосистемите и заобикалящата ги среда да бъде увеличен, като същите бъдат провеждани на открито, сред природата. По този начин ще възпитаме поколение, което се грижи за околната среда, а също така ще представлява и основен коректив на неговите родители и роднини.

 

През следващите седмици експертите на ПП „Републиканци за България“ ще представят всички секторни политики, върху които ще работят занапред.

Още може да видите във видеото:

https://www.youtube.com/watch?v=YLvCaTHCr70&feature=youtu.be

5 thoughts on “ПП „Републиканци за България“ представя политиките в сектор „Околна среда“

 • Количеството автомобили и замърсяването от тях се превърна в много сериозен проблем, така че подкрепям намеренията на Републиканци.

  Отговор
 • Много аргументирани предложения и идеи с желание за промяна. Успех!

  Отговор
 • Визията ви е ОК! И ние ви даваме ОК за парламента на 4 април! Успех!

  Отговор
 • Отново показахте активност и адекватност по съществените въпроси!

  Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *