У нас

Задължително дистационно отчитане на вода и парно до 2027г.

До 2050 г. в България трябва да бъдат санирани 60% от жилищния фонд и близо 17% от нежилищния

До 2027 г. уредите за дялово разпределение на топлинна енергия трябва да бъдат подменени с дистанционни, което ще даде възможност за ежемесечни фактури. Това реши парламентът, приемайки на второ четене промени в Закона за енергийната ефективност.

С промените се изменя и Законът за енергетиката относно подмяната на уредите за дялово разпределение и отчитането на потреблението.

До 1 януари 2027 г. уредите за дялово разпределение на топлинна енергия, които не са с възможност за дистанционно отчитане, се преустройват така, че да осигуряват възможност за дистанционно отчитане, или се заменят със средства с дистанционно отчитане, записаха депутатите в Закона за енергетиката /ЗЕ/.
Става въпрос за средствата по чл. 140, ал. 1 от ЗЕ – индивидуалните топломери и водомери за топла вода и средствата за търговско измерване на количеството топлинна енергия в абонатната станция.

Когато в сграда – етажна собственост, всички инсталирани средства са с дистанционно отчитане, на крайните ползватели ще се осигурява информация за фактурирането въз основа на реалното потребление или за потреблението въз основа на показанията на топлинния разпределител поне веднъж месечно, реши парламентът.

istock
Разпоредбите за ежемесечните фактури влизат в сила от 1 януари 2022 г. Дотогава на крайните ползватели ще се осигурява информация за фактурирането поне веднъж на тримесечие при поискване или когато крайните ползватели са предпочели да получават електронни фактури, а в останалите случаи – два пъти годишно, но при условие че всички измервателни уреди в сградата са с дистанционно отчитане.

От 1 януари 2021 г. се задължават всички инвеститори при изграждане на нови сгради, при преустройството и реконструкцията на стари постройки, те да бъдат проектирани близко до нулевото потребление на енергия. Тази разпоредба обаче няма да се прилага със задна дата, а влиза сила след наредба, която трябва да издаде регионалният министър и то след като законът бъде обнародван държавен вестник.

До 2050 г. в България трябва да бъдат санирани 60% от жилищния фонд и близо 17% от нежилищния. Това е планирано в дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 година, част от Закона за енергийна ефективност.

Очаква се по този начин да бъдат спестявани 7 329 гигаватчаса енергия годишно, с което емисиите на парникови газове ще намалеят с 3 274 453 тона въглероден двуокис.

Стратегията ще доведе и до създаването и поддържането на 17 600 нови работни места и допълнителен годишен ръст на БВП от 557 милиона лева към 2030г. Това в момента е малко под 2% от актуалния годишен БВП на България.

При прилагане на енергоефективни мерки само за десетте години между 2021 и 2030 г. санирането ще помогне да се спестят 2 971 гигаватчаса енергия годишно, което представлява 6,9% намаление на общото енергийно потребление на домакинствата и сектора на услугите.

Източник: паритени.бг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *