Крупие на кораб спаси 700 000 лв. семейни спестявания от конфискация в полза на държавата

Съдът отказа да отнеме ниви, пари и автомобили по искане на КПКОНПИ от баща и син

 

ОКРЪЖНИЯТ СЪД ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПОПРЕЧИ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО да конфискува имущество за 700 000 лева от крупие на кораб и неговия баща. Била е извършена проверка срещу П. И. И. за установяване на незаконно придобито имущество за периода от 3.09.2005 г. до 3.09.2015 г. въз основа на съобщение от Районна прокуратура, че лицето е извършило документни и други престъпления, попадащи в предметния обхват на комисията. Констатациите са приети за достатъчни да се образува производство за отнемане с решението от 2017 г.

Предмет на констатациите са нетните му доходи, приходи и източници на финансиране за целия период, доходи от трудови правоотношения, от изтеглени суми по банкови сметки, от продажба на МПС и доходи за собствена издръжка по данни на НСИ, за задгранични пътувания, платени стоки и услуги по банкови сметки, платени данъци и такси, парични суми, внесени по банкови сметки от него и от трети лица, придобиване на дружествени дялове, предоставени парични заеми, изплатено застрахователно обезщетение, покупка на МПС и недвижими имоти за 643 650 лева. Според иска на КОНПИ имуществото възлиза на 699 259 лева. Доказателства за законен произход не са събрани и за лек автомобил „Фолксваген“ на пазарна стойност 2673 лева, притежаван от бащата И. С. И.

ЗАРАДИ ТОВА КОНПИ ИСКА ОТНЕМАНЕ НА НИВА ОТ 5,2 ДКА В село Яковци край Елена, купена на 10.12.2009 г. за 9900 лева, сумата 107 617 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса и постъпили суми от сметки на проверяваното лице по разплащателна сметка, влогове от 25 233 лева, около 14 000 евро, 119 986 лв. и други по-малки суми в различни банкови институции. Адвокатите на сина и бащата показват пред съда документи, че П. И. И. е получавал доходи и е имал спестявания във вид на трудови възнаграждения от работа в грандхотел, от работа на студентска бригада в САЩ е получил 4750 щатски долара, от работа на кораб като крупие е изкарал 75 000 щатски долара, получил е дарения от баща си в евро и щатски долари от февруари 2005 г. до юни 2014 г. към 100 000 лева, както и от майка си на 4.10.2007 г. в размер на 20 000 лева чрез банков кредит и през август 2009 г. – 12 000 лева.

Съдът отхвърля иска на комисията, че няма доказателства имуществото, за което се иска конфискация, да е незаконно придобито. Според магистратите парите, дружествен дял, МПС, недвижими имоти имат своите законни източници на придобиването, а някои от преводите на парични суми по негови банкови сметки от трети лица нямат характер на приход.

„Нереалистично е предвид изтеклия много дълъг период от време и близките отношения между ответника и родителите му да се поддържа виждането, че свидетелските показания са негодни или крайно съмнителни източници на достоверни сведения за фактическия произход и размера на приходите (доходите), като за сигурното им установяване са нужни несъмнени писмени доказателства. Свидетелските показания са годен доказателствен източник, щом по същество не са опровергани от другите доказателства, и по начало не са недопустими”, сочи още съдебното решение на ВТОС от края на м.г.

Нели СУКОВА

One thought on “Крупие на кораб спаси 700 000 лв. семейни спестявания от конфискация в полза на държавата

  • 30.06.2021 в 11:31
    Permalink

    Добре де, спечелил 150 хиляди лв, баща му му подарил 100 хиляди. От 250 до 700хил има едни 450хил с неясен произход. Защо при доказана 1/3 от сумата и то изсмукана от пръстите се отмята всичко? Защо е изсмукана – защото като печелиш 150 хиляди (явно и доста повече) няма смисъл баща ти да ти прави дарения от 100 хиляди. Сега да вземат да ревизират проверяващите.

    Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.