Избори 2021

Проф. Любомира Попова: „Политиките на ГЕРБ за обхващане и задържане на децата в образователната система дават резултат”

Продължаване на политиките, насочени към справяне с неграмотността, задължително образование с все по-високо качество, възпитание в дух на родолюбие и иновации в сферата на просветата са сред приоритетите на проф. д-р Любомира Попова. Тя е учен и успешен областен управител на Велико Търново, а най-голямата дясна коалиция „ГЕРБ-СДС” й гласува доверие за второ място в листата с кандидати за народни представители за Четвърти многомандатен избирателен район.

„За качествено образование е необходимо мотивиране на отлично подготвени специалисти от различни професионални области, насочени да подкрепят обезпечаването на кадровия ресурс за българското образование. Важно е осигуряването на условия за кариерно развитие и непрекъснато повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Ще наблегнем на усъвършенстването на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване на използването на иновативни методи на преподаване и учене. Целта ни е до декември 2023 г. 20 000 педагогически специалисти да завършат обучение за усъвършенстване на уменията за преподаване“, подчертава проф. Попова.

Нейна амбиция и кауза е и повишаване професионалната квалификация и компетентности на педагогическите специалисти, което върви ръка за ръка с качествено училищно и предучилищно образование. Акцент тя поставя и върху привличането, мотивирането и задържането на млади педагогически специалисти до 35-годишна възраст в системата на предучилищното и училищното образование.

Друг приоритет в работата на проф. д-р Любомира Попова и като областен управител, и за в бъдеще е прилагането на решителни мерки за пълно обхващане на всички подлежащи на образование деца и предотвратяване на отпадането от образователната система. Политиките на ГЕРБ в последните години дават резултат – коефициентът на обхванатите към началото на 2020/2021 учебна година е 94,69 и е с 11,78 пункта по-висок в сравнение с 2017 г. Голяма е ролята на учредения през 2018 година Областен координационен център с широко институционално представителство, който подпомага работата на Областна администрация в тази насока.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *