Община Елена стартира проект „Патронажна грижа +“

Община Елена стартира нов социален проект за предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги на лица с увреждания и лица в риск във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Той е в размер над 185 000 лв., като средствата са осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. За реализацията ще се осъществят дейности, разпределени в две направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта, който е за 12 месеца.

„Патронажна грижа“ е продължение на изпълнявания по ОП РЧР съвместен проект на общините Стражица, Елена, Лясковец и Златарица. В рамките на това направление ще се осигури предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги на 43-ма потребители в домашна среда. Спектърът от услуги включва психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и заплащане на сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят до 2 часа на ден за срока на проекта. Дейностите ще се предоставят от специализиран екип – четирима социални работници, три медицински сестри и един психолог.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *