Готова е помпената станция с черпателен резервоар за минерална вода

Проектът „Помпена станция с черпателен резервоар за минерална вода” в Полски Тръмбеш е финансиран по договор между Национален доверителен екофонд и Община Полски Тръмбеш по Инвестиционна програма „Минерални води“. Целта му беше премахване на съществуващ амортизиран резервоар с пристроена към него суха камера, извършване на строително-монтажни работи за изграждане на нова помпена станция с черпателен резервоар и изграждане на охранителна ограда около резервоара и помпената станция.

Размерът на финансирането възлиза на 226 747,50 лв. с ДДС, като 50% е финансирането от Община Полски Тръмбеш и 50% е безвъзмездното финансиране от Националния доверителен екофонд. Средствата са предоставени по линия на Инвестиционна програма „Минерални води“ на НДЕФ. Програма, финансираща проекти, които водят до подобряване и повишаване на ефективното използване на ресурсите, оползотворяване на топлинната енергия на минералните води и намаляване на емисиите на парниковите газове.

В бъдеще реализираният проект ще позволи на Община Полски Тръмбеш  сериозни перспективи за развитие на балнеоложкия и спа туризъм на територията на общината.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *