39 четения

Онлайн „почивките“ в „Детски свят“ в Полски Тръмбеш не пречат на обучението

Детска градина „Детски свят“ в Полски Тръмбеш бе затворена до 31 март, но през този период учителките на подготвителните групи с 5- и 6-годишни деца работиха електронно с родители и деца. Всеки ден се събират материалите и резултатите на децата в една папка като доказателство за техния труд, споделя директорката Дарина Тонкова.

Детската градина продължава да работи по проект „Утринна приказка“ за трета поредна година. Във II група с 4-годишни деца учителките работят по модела на целеполагането, като представят любимата приказка като целеполагащ психолого-педагогически и методически практико-приложен модел за работа на учителя с децата. Използва се герой или друг елемент от приказката за мотивиране и провокиране на вниманието и интереса на децата в педагогическата ситуация. За деня е осигурено участие на родител за прочит на приказката, заснета на филм и представена на децата на интерактивната дъска. Изнесена беше открита ситуация от учител Зорница Кънева с децата в присъствието на всички учителки и инспектора по предучилищна педагогика от РУО Велико Търново госпожа Екатерина Миновска. Трета подготвителна група с 5-годишни деца работи за първа година по „Утринна приказка“. Изнесена беше открита практика от старши учител Галя Николова пред учителките от детската градина в присъствието на старши експерт по предучилищно образование от РУО. Тя е с отлична педагогическа и методическа подготовка за структуриране и организиране на педагогическа ситуация по български език и литература и конструиране и технологии и е участник в прилагането на „Утринна приказка“ от началото на изпробването й като модел на адаптация на децата в първа възрастова група.

По дадена приказка се работи цяла седмица с децата, като в петък, последният ден от седмицата, учителката прилага последния етап от модела – самостоятелен преразказ на приказката за седмицата от дете от III възрастова група. Осигурена е интерактивна дъска както за онагледяване с илюстрации от приказките, така и за използване на електронните помагала.

Детската градина продължава да работи по международния проект към „Еразъм +“ „ M. À.G.I.C.“ – „Митове, приказки, изкуство и игри за междукултурно сътрудничество“. Проектът стартира успешно и се изпълнява в съответствие с утвърдения план до началото на епидемията от COVID-19. ДГ „Детски свят“ взема участие в първата обучителна дейност, проведена в страната на координатора по проекта Гърция. Реализиран е активен международен културен обмен, споделени са опит и добри практики между организациите партньори, проведено е обучение на екипите за работа с уеббазирани предложения и еTwinning платформата. Предприети са много инициативи за популяризиране на проекта пред по-голяма аудитория. Центърът за човешки ресурси в София приветства участието на децата от предучилищна възраст и колектива в проектните задачи и активности. Предстоят посещения и обучителни срещи в България, Италия, Литва и Естония. Предизвикателството е голямо, защото проектът е удължен до 31.08.2022 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *