Ден: 24.04.2021

COVID-19 по света

Тревожността, свързана с Ковид-19, може да попречи на хората да се реинтегрират и след края на пандемията

Учени смятат, че тревожността, свързана с новия коронавирус, може да накара някои хора да развият компулсивни хигиенни навици, които да

Вижте повече