Темида

Окръжният съд се отчете онлайн с 48 осъдени и нито една доживотна присъда при свършени 1685 дела

Окръжният съд отчете дейността си за м.г. на общо събрание онлайн в четвъртък. Данните от отчетния доклад бяха представени от  председателя  Теодорина Димитрова. Официални гости бяха съдия Янко Янев – председател на Апелативния съд, съдия Георги Чемширов  – председател на Административния съд, окръжният прокурор Христо Христов и административните ръководители на районните съдилища. Гост бе и Даниела Минева – председател на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Велико Търново. В резюмето си съдия Димитрова подчерта, че през тази година съдиите са били изправени пред редица трудности, предизвикани от световната пандемия от COVID 19. Тя благодари на всички за всеотдайността, с която са работили през изминалата година въпреки предизвикателствата.

2285  дела са стояли за разглеждане в Окръжен съд – Велико Търново през отчетната 2020 година. От тях 1712 граждански и 573 наказателни дела. В сравнение с предходната 2019 година, през 2020 година е налице намаление на общия брой дела за разглеждане с 57 броя, което се дължи на обявеното в страната извънредно положение. Новопостъпилите дела през 2020 годинаса били 1753 броя, а 523 броя са били висящи към началото на годината (постъпили в предходен период). От общия брой дела, Окръжен съд – Велико Търново е разглеждал 990 броя като първа инстанция, а останалите – като въззивна.

От стоялите за разглеждане 2285 дела, през 2020 година са приключени 1685, или около 74%.

Средната действителна натовареност на съдия през годината е била 12,55 дела на месец, като се е повишила съвсем леко спрямо 2019 г., когато тя е била 11,31 дела на месец.

По отношение на наказателните дела, през 2020 година в Окръжен съд – Велико Търново като първа инстанция са разглеждани 71 броя наказателни дела от общ характер (НОХД) и 264 частни наказателни дела (ЧНД). Стоялите за разглеждане наказателни дела са с 5 повече спрямо преходната година, а броят на разглежданите частни наказателни дела се е увеличил с 25 броя.

От разглежданите през 2020 година НОХД, по видове престъпления, 8 са били по глава II от специалната част на НК – „Престъпления срещу личността“, от които 4 броя по чл. 115-116 от НК („Убийство“) и 4 броя по чл. 123 от НК („Причиняване на смърт по непредпазливост поради немарливо изпълнение на дейност или занятие, представляващи източник на повишена опасност“). Делата по обвинения за престъпления срещу собствеността са били 7 броя, всичките по чл. 199 от НК – грабеж. 16 броя са били тези за стопански престъпления. 5 броя са били делата за престъпления срещу финансовата, данъчната и осигурителната система, като всички те са били за извършени престъпления по чл. 255 – чл. 257 НК (различни данъчни престъпления). Разгледани са 10 дела за престъпления против действието на държавните органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, като едно от тях е било за престъпление по чл. 302 от НК (квалифициран състав на подкуп) и едно за престъпление по чл. 304 от НК (подкуп на длъжностно лице).

Най-голям брой дела – 25 бр. от разглежданите са били за общоопасни престъпления, от които най-голям дял заемат тези по чл. по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 НК – за производство, пренасяне, изготвяне, търговия и други на наркотични вещества (общо 14 броя).  Броят на този тип дела е намалял драстично  спрямо предходната година, когато са разглеждани 92  дела по този състав.  За престъпления по чл. 343 ал. 1 б. в и чл. 343 ал. 3 б. б и ал. 4  от НК (за причиняване на смърт в следствие на пътно-транспортни произшествия) са разглеждани общо 9 дела. Само по едно дело за престъпление по чл. 330, ал. 2 и 3 от НК /палеж/ са заседавали великотърновските магистрати.

През 2020 година  са разглеждани 26 дела за мерки за неотклонение, 6 дела по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА) и 69 броя по Закона за специалните разузнавателни средства, по които е направен само един отказ.

През 2020 година са били внесени в съда 62 броя прокурорски актове, от които 45 броя са били обвинителни актове и 17 броя споразумения. Постановени са общо 49 присъди и одобрени споразумения, с които са съдени общо 59 лица, като са постановени осъдителни присъди по отношение на  48 лица. 41 са осъдени на „лишаване от свобода“ до 3 години, на „лишаване от свобода“ над три години до 10 години са осъдени 2 лица, а 2 лица са осъдени на лишаване от свобода над 10 години. На доживотен затвор е осъдено едно лице. На други наказания са осъдени 4 лица. Няма осъдени лица на доживотен затвор без право на замяна.

През годината Окръжен съд – Велико Търново е постановила две  изцяло оправдателни присъди по първоинстанционни наказателни дела, с които са оправдани 2 лица.

През 2020 година няма образувани дисциплинарни проверки срещу съдии и няма налагани наказания.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *