Образование

Синдикат „Образование“ смята, чe е крайно време всички ученици да се върнат в училище и при поява на заразени ученици или персонал да се прилага диференциран подход

Вече сме в края на една много трудна и невероятно предизвикателна учебна година. За съжаление учениците от 5 до 12 клас, които учиха предимно в ОРЕС, бяха жертва на ситуацията, като бяха лишени от възпитателната роля на социалните контакти с учители и ученици, бяха в плен на политически решения, а психологическите и физически вреди ще се поправят с месеци и години.

Матурите и НВО ще се провеждат в редовна форма, без редуциране на учебния материал, като МОН не се е произнесъл, дали да се вслуша в предложението на Синдикат „Образование“, да преосмисли трудността на изпитите, заради дистанционното обучение.

Все още не е късно и Ние от Синдикат „Образование“ смятаме, че трябва да се отмени НВО в четвърти клас. Това е мнението и на близо 90% участвали в проучването на синдиката.

Електронното обучение беше успешно, ефективно по отношение на знания и учениците от всички етапи ще успеят да вземат целия тематичен материал.

Относно спекулациите за удължаване на учебната година, следва да се изясни, че в края на 2020 година, МОН даде възможност училищата по желание да се занимават с „проектни дейности“, вместо да преподават учебния материал. Това решение не беше обсъдено със социалните партньори, следователно не беше най-добрата стратегия. 303 училища, които избраха три седмици да не учат през миналата година, разбираемо ще бъдат с удължена учебна година, за да предадат целия учебен материал. За това на учениците от I до III клас се осигуряват три, а на останалите до VI клас – две учебни седмици, за преподаване на пропуснатия учебен материал, което се отнася за тези 303 училища.

Останалите, близо 80% от училищата, които са учили без прекъсване, следва да завършат в срок преподаването на учебния материал. Раздаването на бележниците на тези ученици, по решение на Педагогическия съвет може да се случи с приключване на часовете по училищния учебен план или в деня, следващ това завършване. За тях са възможни компесаторни дейности, за преодоляване на дефицити и допълнителни занимания по интереси, които не са задължителни, но могат да се организират по преценка на училището. За учениците тези занимания и дейности, категорично не са задължителни и зависят от тяхното желание, желанието на техните родители, като се провеждат при възможна организация от образователната институция. Всъщност това не е по различно от съществуващата в образователна система практика от години.

Синдикат „Образование“ ще следи стриктно и ще предприема дисциплинарни производства към училищни директори и началници на РУО, които се опитват да удължават учебното време извън горецитираните от МОН хипотези. Учениците учиха упорито при по – трудни и специфични условия и затова, не е добро педагогическо решение насилствено да им се отнема от ваканцията!

07.05.2021 г. д-р Юлиян Петров

гр. София председател на СО „Подкрепа“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *