9 май – Търновград днес… преди години

Спомени от вестникарските изрезки и музейните архиви

От Освобождението до 40-те години на XX век във Велико Търново излизат сто седемдесет и пет вестника и единични листа. Някои от тях имат твърде кратък живот, други не са достатъчно добре списвани, но за съвременните изследователи и почитатели на миналото всички те са сред важните източници на интересна информация за историята на града. От техните страници може да се сглоби пъстрата мозайка на търновския бит – реален, осезаем, такъв, какъвто е бил назад във времето. След 1944 година в продължение на десетилетия познатата и обичана и до днес “Борба” е единственият източник на сведения за случващото се в града на Асеневци. Предложените “изрезки” от стари търновски вестници и сведенията от музейните архиви ни потапят в атмосферата на днешния ден през отминалите години, като ни припомнят позабравени събития и личности.

 1860 г.

Роден е Христо Хаджипетров. Образованието си получава в родния Търновград. През 1875 г. става писар в Свищов, а на следващата година постъпва в 59-и любленски полк в Одеса с цел да продължи обучението си в юнкерското училище. При избухването на Руско-турската освободителна война 1877 – 1878 година той напуска училището и става доброволец в Българското опълчение Сражава се в боевете при Шейново. Великотърновецът участва като доброволец и в Сръбско-българската война 1885 година.

1899 г.

Провежда се отчетно-изборно събрание на читалищното настоятелство на “Надежда”. За председателския пост присъстващите подкрепят кандидатурата на завършилия медицина в Монпелие, Франция, д-р Владимир Витанов (на снимката). В настоятелството са избрани предимно учители, сред които д-р Георги Паунчев, Георги Кабакчиев, Минчо Ив. Ханджиев, Стефан Радославов, Михаил Сребров, Димитър Багрянов и Васил Русчев. Бившият председател Панайот Славков успява да се “пребори” за председателското място на театралния комитет към читалище “Надежда”, но скоро между него и настоятелството настъпва конфликт.

1902 г.

Свиква се общо събрание на местното туристическо дружество. Присъстващите приемат дружеството да се нарича “Трапезица”. Мотивите за това са, че на историческата крепост вече са направени първите разкопки, открити са основите на седемнадесет църкви, и не на последно място фактът, че Трапезица е сред любимите места за посещение както от страна на старостоличани, така и от многобройните наши и чужди гости на престолнината.

1925 г.

Убит е роденият във Велико Търново Христофор Петров Христов. Старостоличанинът е активен деец на БЗНС, арестуван и инквизиран в София след деветоюнския преврат през 1923 година.

1928 г.

* “Г. Кметът на града бе делегиран от общинския съвет да отиде в София и проучи условията за отпущане заем на общината от току що основаната Ипотекарна банка. Той е получил от нашия съгражданин г. Чакалов, председател на управителния съвет на същата банка, уверения, че нашата община може и да разчита на няколко милионен дългосрочен заем срещу залог на общински приходи или ипотека на общ. недвижими имоти. Г-н Асен Иванов, управител на Б. Н. Банка във връзка с този заем е уверил г. Кмета, че ще настои Б. Н. Б. да освободи някои от общ приходи, заложени по-рано пред същана б-ка”.

* “М-вото на Благоустройството разреши да се довършат още три учебни стаи на реставриращата се мъжка гимназия “Св. Кирил” (сега Хуманитарна гимназия “Св. св. Кирил и Методий” – б. а.) .

Още в предстоящата учебна година цялата мъжка гимназия ще може да се помести в новото здание”.

* “По доставката на двете помпочерпателни машини, необходими за новия водопровод, се подписа договор с доставчика Итало – бълг. техническо акц. Д-во в София”.

* “На произведения търг за проданта на дървесната маса на 400 декара от гората “Боаза”, принадлежаща на общината, се доби цена 525 лева на декар”.

 общински вестник “Велико Търново”, № 8, май 1928 г.

1930 г.

* “Нашият почетен гражданин Военният Министър Г-н генерал Никола Бакърджиев е произведен в чин Генерал-Лейтенант. По този случай г. Кмета награда лично е поздравил генерала с отличието от името на цялото Великотърновско гражданство”.

 * “По решението на общ съвет – в свръзка с последната командировка на г. Кмета в София и по негова молба и настояване министърът на Земледелието Г-н Григор Василев се е отзовал благосклонно и отпуснал кредит за залесяването на и украсяването на местността “Орела” срещу поройните дъждове.

По заповед на Министъра в града ни идва инспекторът по залесяването г-н Иванов, който да проучи въпроса на самото място. И в скоро време ще започнат изкопите на “Орела” по отвеждане на поройните дъждове – по специално изработен план на техническата комисия”.

 общински вестник “Велико Търново”, № 8, май 1930 г.

1938 г.

Общинската управа провежда заседание относно необходимостта от “хигиенизирането на града”.

1945 г.

Великотърновци узнават за подписаната в Берлин капитулация на Германия пред СССР от фелдмаршал Вилхелм Кайтел, генерал-полковник Ханс-Юрген Щумпф и адмирал Ханс-Георг фон Фридебург. Съветският маршал Георгий Жуков подписва от името на Сталин, а британският маршал Тедър от името на Дуайт Айзенхауер. Още същия ден в много търновски домове снимки на Сталин и Жуков стават част от интериора.

1954 г.

* “Девети май, ден на великата победа на Съветската армия над хитлеристка Германия, е светъл ден за всички прогресивни хора в света. Този ден тази година беше отпразнуван по най-тържествен начин от борците за мир в Търновски окръг. Колони коли и каруци, мотори, камиони и автобуси, окичени със зеленина, знамена и плакати, още от рано на 9 май се отправиха от всички краища на окръга към красавеца – язовир “Ал. Стамболийски”.

Скоро на потъналия в зеленина и знамена площад на селото под самия язовир се събраха над 15 000 борци за мир, представители на 1 890-те комитети за мир в окръга”.

* Както в цялата страна, така и в нашия окръг, младежта изживява радостни и трепетни дни. Свежите чувства, с които изпълни сърцата им животворната пролет, прерастват в бурен трудов ентусиазъм в дните пред Третия конгрес на ДСНМ. В благородно социалистическо съревнование младежи и девойки с пълна енергия отдават младежките си сили за изпълнение решенията на Шестия конгрес на БКП и XI пленум на ДСНМ”.

 в “Борба”, № 38, 12 май 1954 г.

1959 г.

“Хубава традиция стана тружениците от нашия окръг да се съревновават с труженици от други окръзи на страната…

Тази година нашият окръг ще се съревновава с Бургаски окръг. След станалото преустройство на административното и стопанско ръководство, двата окръга са измежду най-големите в страната и с доста сходни черти”.

 в “Борба”, № 56, 9 май 1959 г.

1963 г.

Във Велико Търново се поставя началото на смесената лекоатлетическа щафета за купата на Полтавска област. Тя се организира от ОК на БСД, ОС на БСФС и редакцията на вестник “Борба”.

1968 г.

* «От днес (9 май – б. а.) във Велико Търново започва тридневно национално съвещание по въпросите на естрадно-сатиричната самодейност, организирано от Централния дом за народно творчество – София и Окръжния съвет за изкуство и култура».

* “През последните две години авторски колектив от ИПП “Главпроект” – София с ръководител заслужилия архитект Никола Николов, арх. Атанас Агура и арх. Стефан Стайнов разработи нов общ градоустройствен план на Велико Търново. Проектът вече е внесен в министерството на архитектурата и благоустройството и предстои неговото обсъждане от заинтересованите централни ведомства, организации, както и от сесия на ГНС (Градски народен съвет – б.а.) преди внасянето му за утвърждаване в Министерския съвет».

 в “Борба”, № 56, 9 май 1968 г.

1969 г.

“Снощи (9 май – б. а.) във великотърновския летен театър се състоя вълнуваща Вечер на дружбата. В големия концерт, наред със самодейни състави от града, взе участие и представителният младежки ансамбъл от град Новосибирск. И отново много, много цветя. Като при срещи с най-близки”.

 в “Борба”, № 56, 10 май 1969 г.

1970 г.

“В събота вечерта (9 май – б.а.) в салона на Младежкия дом – Велико Търново се състоя тържествено събрание на колектива на ДИП “Етър” по случай Деня на химика – 10 май. Директорът на предприятието Недялко Недков говори за успехите и за бързото разрастване на производството”.

 в “Борба”, № 57, 12 май 1970 г.

 

1998 г.

Велико Търново става първият български град, който поставя началото на традицията 9 май и у нас да се отбелязва като Ден на Европа.

Подобно честване се наблюдава от 1985 г. в по-големите европейски градове и столици. Поводът е представената на 9 май 1950 г. от френския министър на външните работи Роберт Шуман Декларация за създаването на обединение на държавите в Европа, което да отговаря за поддържането на мирни отношения на Стария континент.

Датата 9 май става един от символите на Обединена Европа, наред със синьото знаме с 12 златни звезди, Одата на радостта от Деветата симфония на Бетовен и единната валута – еврото.

В България 9 май официално се отбелязва като Ден на Европа с министерско постановление 54 от 29 март 2005 година

Честване Деня на Европа. Велико Търново, 2011 г.

Денят на Европа се ознаменува с различни празнични изяви и в старата българска столица. Болярите отбелязват празничната дата в нейното навечерие, на самия ден, а понякога и на следващия. Нерядко честването се съпровожда от дългосрочни начинания

Сред впечатляващите прояви, посветени на 9 май през отминалите години, се открояват: шествието по главната улица на града, на което ученици носят знамената на държавите-членки на Европейския съюз, изпълнението на химните на България, на Европейския съюз и на Велико Търново, тържественото издигане на знамената на държавите-членки на Съюза.

2005 г.

 В библиотека “П. Р. Славейков” Денят на Европа се чества с откриване на изложбата „Културен афиш на Европа“, реализирана със съдействието на Европейския център – Велико Търново.

2011 г.

Петстотин ученици от Велико Търново имат възможност да гледат безплатно драматичната постановка „Купонът“, играна в Музикално-драматичния театър „К. Кисимов“. Представлението е откупено от Дирекция „Образование“ към Общината и местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Билетите са предоставени на ученици от 9 до 12 клас от средните училища и гимназии в града на Асеневци. Постановката е дело артистите от Драматичен театър – Търговище. Спектакълът поставя много актуални проблеми, свързани с живота на тийнейджърите. Той е създаден по действителен случай и проследява убийството на 17- годишно момиче от негови връстници.

Тодорка Недева

РИМ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *