Лекция за административното правосъдие в колежа „Аркус”

Съдия Мария Данаилова от Административен съд – Велико Търново, изнесе лекция за административното правосъдие пред випуска на десетокласниците от ЧПГ „АК – Аркус“, гр. Велико Търново. Тя за първи път е в амплоато на преподавател по образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, но с адекватен подход и висок професионализъм успя да разясни на учениците нелеката тема и да спечели вниманието им. В часовете по философски цикъл на 17 и 18.05.2021 г. беше представена интерактивна презентация и образователно видео по темата за същността и историята на административното правораздаване. С богат илюстративен и фотоматериал съдия Данаилова онагледи пред колежаните разглеждането на административни дела, обясни кой какъв е в съдебната зала и какви са правилата за постановяване на съдебен акт. С провеждането на тези уроци за пореден път се доказва приносът на образователната програма за гражданското образование на практика и за стимулиране интереса на учениците към правото и професионалното ориентиране в юридическите науки.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.