Община Елена подобрява условията на живот с инвестиционна програма от над 5 млн.лева

С реализирането на инвестиционната програма на общината, която е на стойност над 5 млн. лв. ръководството на община Елена е амбицирано да създаде по-добри условия на живот за гражданите и гостите на общината, както и по-благоприятно развитие на бизнеса.
Инвестиционната програма е съобразена с предложенията на местната общност при проведено обществено обсъждане. Включени са и обекти с Европейско финансиране на стойност 2 232 659 лв. Допълнително са предвидени още 599 450 лв. за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улици. Ще бъдат извършени и ремонти в сградите на общинските училища, детски градини, социални и здравни заведения, съобразени със заявките на ръководителите им.
Основен приоритет при изработването на инвестиционната програма е завършване на всички започнати обекти от предходни години.
„През тази година ще приключим проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Възрожденска” и тротоари към съществуващи улици в Елена“ по ПРСР, както и проект „Възстановяване на училище за градска художествена галерия“. Продължава изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на депо за ТБО“ по ОПОС“, информира кметът на община Елена инж.Дилян Млъзев.
Градоначалникът допълни, че по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022г., администрирана от МОН стартира проект „Разширение ОбУ  „Отец Паисий“ с.Майско“  на стойност 1 138 623 лв., като 200 933 лв. са съфинансиране от общината.
„През декември 2020г. с Постановление на МС № 360 бяха одобрени допълнителни финансови средства за „Ремонт и благоустрояване на централен градски площад и алейна мрежа до парк „Калето“ в размер на 627 493 лв., като сме предвидили и 20 000 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи за допълнителни работи“, подчерта инж.Млъзев.
Кметът на възрожденския град е категоричен, че наред с усилията на местната управа за справяне с последствията от коронакризата и борбата с това зло, общината запазва финансова стабилност и устойчивост, гарантирайки на гражданите по-добро бъдеще.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *