Прием 2021-2022 – Професионална гимназия по хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Горна Оряховица

Предизвикателството да си млад учител в гимназия с традиции

Камелия Божинова

ПГХТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Е ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР С ДЪЛГОГОДИШНА ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, доказани във времето и в професионалната реализация на своите възпитаници. Усилията на ръководството на гимназията са насочени не само да запази традициите, но и да предлага модерно, актуално, иновативно и качествено обучение. Една от инициативите е освежаване на учителския колектив с млади, креативни и амбицирани учители.

Като млад учител с новаторски идеи съм щастлива, че получих доверие, подкрепа и съдействие от ръководството за разработването на нови иновативни проекти, насочени към електронното обучение.

ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА В ГИМНАЗИЯТА СТАРТИРАХМЕ ИНОВАТИВЕН ЗА РЕГИОНА ПРОЕКТ, свързан с изграждането на собствена платформа за дистанционно обучение. Тя е предназначена основно за учениците в задочна и самостоятелна форма на обучение, като ще им предостави богат набор от учебни ресурси за самообучение. Смятаме, че по този начин ние ще повишим качеството на обучение и възможността за успешна реализация на нашите ученици.

Друг успешен проект е създаването на РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ В СРЕДА MICROSOFT 365, което първоначално бе предназначено за подобряване уменията на учителския колектив за работа с Teams, а в последствие предоставено безвъзмездно и на цялата учителска гилдия и споделено от специализирания сайт на МОН edu.mon.bg и платформата ResearchGate. Фактът, че към днешна дата ръководството е изтеглено над 40 хил. пъти, е доказателство и атестат за качеството и полезността на нашето ръководство.

Заедно с нашите ученици успяхме да се справим безпроблемно с предизвикателството обучение в ОРЕС, като разработвахме и презентирахме много интересни, интерактивни и иновативни уроци, част от които бяха представени в участието ни на организираните от РУО Велико Търново кръгли маси за обмяна на добри практики.

ГОРДЕЯ СЕ С НАШИТЕ УЧЕНИЦИ, КОИТО СА ВДЪХНОВЯВАЩИ И ЛЮБОЗНАТЕЛНИ и с които заедно сътворяваме много интересни проекти и презентации по повод официални празници и патронния празник на училището. Участваме в организирани мероприятия, състезания и печелим медали.

Истинско предизвикателство и отговорност за мен и моите колеги е новият прием на гимназията и по-конкретно НОВАТА И ЕДИНСТВЕНА В РЕГИОНА СПОРТНА ПАРАЛЕЛКА „ПОМОЩНИК ТРЕНЬОР“. Очакваме с нетърпение новите ни възпитаници, за които сме подготвили атрактивни проекти и изключителни възможности за получаване на професионална квалификация.

Другата ни нова и актуална за туристически регион като нашия специалност е КЕТЪРИНГ, която предлага невероятна възможност за професионална реализация на младото поколение.

В навечерието на майските балове пожелаваме на нашите абитуриенти, които ни представиха едно прекрасно тържество: „Полетете смело след мечтите си и не забравяйте тези, които повярваха във вас!“.

А на бъдещите ни ученици пожелаваме успех на предстоящите изпити. Очакваме ви с нетърпение!

Камелия Божинова

учител по математика и информационни технологии


 

Представяне на специалността „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника

Техник-технологът по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост може да работи в държавни, общински, акционерни и еднолични дружества с предмет на дейност хладилна техника и технология и климатична техника.

При упражняване на професията техник-технологът изпълнява трудови дейности по контрол и управление на техническите съоръжения и по техническа безопасност на производствените процеси. Участва при тестване на апарати, съоръжения, инсталации и при въвеждането им в експлоатация. Следи за правилното функциониране на техническите съоръжения, поддържа технологичния режим на инсталациите по време на експлоатация и извършва диагностика. В работата си използва техническа документация, работи с приложен софтуер и интернет. Ползва чужд език, съставя схеми и чертежи и прави изчисления. Техникът работи в екип и умее да организира, разпределя, контролира и съгласува дейностите между членовете на екипа при изпълнение на трудовите задачи. Провежда инструктажи и участва в обучението на екипа.

По тази специалност в ПГХТ се обучават ученици от 1991 година. Голяма част от завършилите специалността се реализират по професията и работят в сервизи и фирми за проектиране, експлоатация , поддържане и ремонт на хладилна и климатична техника, механици в предприятия, използващи хладилни системи в технологичната преработка, технолози по хладилни технологични процеси, експлоатация на хладилен транспорт в чужбина и др. Част от тях са завършили висше образование по същата или сродни специалности и притежават собствени фирми или проектански кантори.

Едновременно с това сме извършили преквалификация на други специалисти от региона и цялата страна, чрез курсове за преквалификация или валидиране на професия/ част от професия. Всички те работят в областта на хладилната и климатична техника, а някои си изградиха собствени сервизи.

По наша инициатива се проведе първото национално състезание по професия под патронажа на Министерството на земеделието, храните и горите с участието на 4 отбора ( Г.Оряховица, София, Плевен, Стара Загара и Силистра). Отборът на ПГХТ – Г.Оряховица се класира на първо място. Тази инициатива се поде от Министерството на образованието и науката и се организираха две поредни национални състезания на млади хладилни техници. На първото бяхме домакини, на което отборът на ПГХТ – Г. Оряховица, се класира на първо място от 5 участващи отбора, а на второто, проведено в ПГХВТ – гр. Плевен, нашият отбор зае второ място от 6 участващи отбора.

В конкурс-изложението „Младежко техническо творчество“, което се организира в гр. Горна Оряховица, участваме с разработки на ученици от специалността“ Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост“. С разработката „Точково охлаждане на електронни платки под 0о С с Вортекс тръба“ заехме второ място, а за разработката „Охлаждане на автомобилен хладилен транспорт  без фреон“ получихме парична награда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.