Водещи новиниОбщество

Строител източил 1,1 млн. лв. от ВТУ с 30 фалшиви документа за ремонт на вуза

65-годишният Янко Янков е даден на съд, шеф на „Капитално строителство“ на университета вече е с условна присъда

 

65-ГОДИШЕН СТРОИТЕЛ ОТ ЛЕВСКИ Е УСПЯЛ С ФАЛШИВИ ДОКУМЕНТИ ДА източи от ВТУ за близо три години 1 125 784 лева. След дълго разследване той е даден на съд от Окръжна прокуратура в болярския град. Мъжът е обвинен, че от 1.12.2009 г. до 14.03.2012 г. 30 пъти е получавал пари от университета с фалшиви актове и фактури за строителството на Пети корпус в Старото военно училище. По скандалното дело ще бъдат разпитани 59 свидетели, 11 вещи лица, като пет от тях са специалисти от Научноизследователския строителен институт. По време на проверките за крупната измамна схема е била разследвана и бивша шефка на отдел „Капитално строителство, ремонт и поддръжка“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Инж. Нели Стоева е осъдена със споразумение за съставяне на документ с невярно съдържание преди 11 г. на 29 април 2021 г. на една година условно с тригодишен изпитателен срок. По делото срещу Янко Янков тя ще бъде свидетел.

МЪЖЪТ СЕ ЗАНИМАВАЛ ОТ ГОДИНИ със строително-ремонтни дейности на обекти в цялата страна, които извършвал като пълномощник на търговско дружество „ЕВРОСТРОЙ – 80“ ЕООД със седалище в София. Едноличен собственик на капитала и управител на дружеството бил синът на Янков Христо Христов, но реално дружеството било ръководено и контролирано изцяло от бащата.

През ноември 2008 г. ВТУ открива процедура по Закона за обществените поръчки за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг, включващ проектиране и извършване на строително-монтажни работи на корпус 5 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с прогнозна цена от 3 000 000 лева. Произходът на средствата бил 1 500 000 лв. от отпусната целева субсидия от държавния бюджет, предоставена от Министерството на образованието и науката и 1 500 000 лв. собствени средства на ВТУ.

 

ПОДСТАВЕНИ ЛИЦА СЪС СВОИ ФИРМИ УЧАСТВАТ В КОНКУРСА

 

Янко Янков решил да участва в обществената поръчка, но представляваното от него дружество „Еврострой – 80“ ЕООД не отговаряло на поставените условия. Поради това той предложил на своя роднина Йордан Илиев да участват в процедурата чрез търговското дружество „Енерджи груп 2003“ ЕООД, на което Илиев бил едноличен собственик на капитала и управител, тъй като то имало дългогодишен опит в изпълнение на договори с подобен предмет и отговаряло на поставените условия за изпълнител. Янков лично организирал всичко необходимо за участието на „Енерджи груп 2003“ ЕООД в процедурата за обществената поръчка, се казва в обвинителния акт. Наел специалисти за предварителен оглед на обекта, за становището за състоянието на сградата и за необходимите строително-ремонтни дейности. Били намерени стари технически чертежи на сградата и по тях набелязал необходимите строително-монтажни работи (СМР), които следвало да се извършат, за да се пригоди сградата към съвременните строителни изисквания. Един от специалистите бил упълномощен да се яви на тръжната процедура за обществената поръчка като представител на „Енерджи груп 2003“ ЕООД и го направил с убеждението, че представлява Янко Янков и действа в негов интерес, въпреки че издаденото му пълномощно било от управителя на дружеството Йордан Илиев.

След обявяване на процедурата за обществената поръчка пред ВТУ били подадени документи за участие от две дружества, свързани с Янков – от „Интерстрой-М“ ЕООД с управител Мариян Христов, негов племенник, и от „Енерджи груп 2003“ ЕООД с управител Йордан Илиев, които се явяват партньори в сянка. На 21.01.2009 г. офертите били отворени и разгледани от назначена комисия със заповед на ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ проф. Пламен Легкоступ в присъствието на представители на двамата участници. От комисията е установено, че офертата на „Интерстрой-М“ ЕООД не съдържа всички документи и не отговаря на изискванията, поради което участникът бил отстранен от процедурата. Фирмата „Енерджи груп 2003“ ЕООД от София пък е допусната до участие и определена за изпълнител на обществената поръчка.

След това е подписан и договор за изпълнение за 2 800 000 лв. с включен ДДС съгласно офертата на изпълнителя и включвала стойност на проектиране и стойност на строително-монтажни работи. В изпълнение на първоначалните договорки между подсъдимия и Йордан Илиев, че Янков ще поеме изпълнението на обществената поръчка чрез представляваното от него дружество, с договор от 27.03.2009 г. изпълнението на обекта било превъзложено от „Енерджи груп 2003“ ЕООД с договорена стойност 2 660 000 лв. с ДДС. Договорът има идентични структура и съдържание като този между ВТУ и „Енерджи груп 2003“ ЕООД с единствената разлика в договорената стойност, която е със 140 000 лв. по-ниска от договора за обществената поръчка. Договорът за превъзлагане на изпълнението не бил представен пред ВТУ и не бил съобщен на неговите представляващи, поради което за тях не било известно, че обектът се изпълнява от подизпълнител.

 

АВАНС ОТ НАД 1,3 МЛН. ЛВ. ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕН НА МНОЖЕСТВО ФИРМИ

 

Дейностите на обекта започват с разчистване, тъй като сградата на корпус 5 на ВТУ представлявала изоставена строителна площадка на недовършен груб строеж и достъпът до нея бил силно затруднен. От получения аванс по сметката на подизпълнителя „Еврострой-80“ ЕООД веднага били преведени 1 329 800 лв. по договора за превъзлагане на изпълнението. Ремонтите стартирали през април 2009 г. и били организирани изцяло от Янков. Представляваното от него дружество „Еврострой – 80“ не разполагало с необходимия кадрови и технически ресурс за изпълнението, поради което той ангажирал множество подизпълнители, които реално са извършили отделните строително-монтажни дейности. От тези крайни изпълнители били издадени актове – образец 19 за извършените СМР, и фактури с получател „Еврострой-80“, включени в дневниците за покупки и в дневниците за продажби на съответните доставчици към подадените от тях справки-декларации по ЗДДС.

Освен самото изпълнение Янков организирал също съставянето от името на „Енерджи груп 2003“ и представянето пред ВТУ на всички отчетни документи за изпълнението по договора за обществената поръчка, като набавил и фактурите за закупени материали, представени пред университета. Според заключението на съдебно-техническата, строителната и ценова експертиза, макар и вече нерегламентиран нормативно, акт образец 19 се е наложил като добра строителна практика и продължава да се използва при отчитането на действително извършените видове СМР. По делото са установени 33 случая на използване на документи с невярно съдържание, с които е нанесена щета в размер на 1 125 784 лева, значително надвишаваща критерия за далавера в особено големи размери и съставлява значителна част от бюджета на ощетеното юридическо лице – ВТУ.

Събраните доказателства категорично сочат, че Янков в продължение на повече от 2 години е извършвал действия за реализация на документната измама. Той отчитал по сключения договор за обществената поръчка от името на изпълнителя „Енерджи груп 2003“ по-големи количества на някои от извършените СМР, а на други – по-висока стойност на вложените материали от действителната такава. Целта му била по този начин да въведе в заблуждение съответните длъжностни лица на ВТУ, че надписаните стойности подлежат на плащане и да ги мотивира да заплатят на изпълнителя. Впоследствие средствата били прехвърлени от изпълнителя по сметката на контролираното и представлявано от Янков дружество „Еврострой-80“ въз основа на сключения договор за превъзлагане и предварителните договорки. За доказване на стойността на материалите Янков представял пред ВТУ неистински и преправени фактури за закупени материали с получател „Енерджи груп 2003“, които не отразявали реални доставки и били със завишени стойности на материалите.

Експертизата е установила, че общата стойност на реално извършените видове СМР на обекта е 1 674 327 лева (с ДДС). Общата стойност на отчетените видове СМР, представени пред ВТУ е 2 800 120 лв. с ДДС. Разликата е от 1 125 784 лв., а Янко Янков е разполагал с нея. Сред най-фрапиращите разлики са доставката и монтажът на дограмата на стойност 269 968 лв., а стойността на реално извършените СМР за нея е 111 070 лв. Само от тази операция са гушнати 158 898 лв. По същия начин са извършени още 30 строителни и ремонтни дейности с фалшиви документи. След източването на университета фирмата „Еврострой-80“ е прехвърлена през 2013 г. в Горна Оряховица срещу сумата от 500 лв.

Нели СУКОВА

2 thoughts on “Строител източил 1,1 млн. лв. от ВТУ с 30 фалшиви документа за ремонт на вуза

  • Как става този номер ВТУ да изплаща големи суми без да е в течение как вървят въпросните ремонти? Сякаш сградата е в друг континент и който подписва документите за плащане няма как да е в течение как вървят нещата. С други думи казано – има вътрешен човек, който е еднакво виновен с подсъдимия.

    Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *